Måleriföretagens anmälan till Konkurrensverket i maj förra året handlade om huruvida en bestämmelse i måleriavtalet har ”konkurrensbegränsande effekter”.  Bestämmelsen i måleriavtalet innebär att företag bara får anställa utlärda målare och lärlingar. 

– Det är i praktiken ett anställningsförbud, säger Måleriföretagens ombud, advokat Erik Danhard i AD. 

Enligt Måleriföretagen var syftet med anmälan bara att få ett rättsligt utlåtande om hur paragrafen i måleriavtalet skulle tolkas.

Det kom till vår kännedom att företag i stor omfattning hade använt servicearbetare för andra arbeten än bara enkla arbetsuppgifter.

Peter Sjöstrand, förhandlingschef Målarna

Otillåten stridsåtgärd

Men Målareförbundet ser anmälan som en otillåten stridsåtgärd på två sätt: 

  • Den är inte beslutad av Måleriföretagen i behörig ordning, den har inte beslutats av arbetsgivarorganisationens styrelse. 
  • Anmälan gjordes för att pressa Målareförbundet att ta bort kravet på yrkeskompetens i Måleriavtalet. 

– Om Måleriföretagen motsatte sig uppsägningen av måleriavtalet, hade det naturliga varit att varsla om traditionella stridsåtgärder för att få till ett sådant avtal. Det gjordes inte. Istället valde man att göra en anmälan till Konkurrensverket, säger Sussanne Lundberg, enhetschef på LO TCO Rättsskydd.

Servicearbetare utnyttjades

Både Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand och Måleriföretagens förhandlingschef Camilla Hedström fanns på plats under huvudförhandlingarna i AD i fredags. 

I fokus stod det servicearbetaravtal som sades upp av Målareförbundet i de senaste avtalsförhandlingarna. 

– Det kom till vår kännedom att företag i stor omfattning hade använt servicearbetare för andra arbeten än bara enkla arbetsuppgifter. I flera fall var det fråga om lönedumpning, säger Peter Sjöstrand i AD. 

Därför hade Målareförbundet inför förra avtalsrörelsen med ett krav om att servicearbetaravtalet skulle mönstras ut. Men Måleriföretagen ville ha avtalet kvar.

Vi måste ha fackliga företrädare ute på arbetsplatserna som fångar någon med fingrarna i syltburken.

Peter Sjöstrand, förhandlingschef Målarna

– Vår uppfattning har alltid varit att det är svårt att avtalsövervaka servicearbetaravtalet, säger Peter Sjöstrand och fortsätter:

– Vi måste ha fackliga företrädare ute på arbetsplatserna som fångar någon med fingrarna i syltburken. När någon har gått över gränsen, ”hit men inte längre”. När någon som utför enklare arbetsuppgifter glider över och hamnar på rena måleriavtalet.

Han poängterar att förbundet tagit upp problemen med lönedumpning med måleriföretagen vid ett flertal tillfällen.

– Till slut såg vi ingen annan utväg än att plocka bort avtalet, säger Peter Sjöstrand.

Arbetsgivarna kritiska mot Målarna

Camilla Hedström, förhandlingschef på Måleriföretagen, säger att fokuset från Målareförbundets sida var på att servicearbetaravtalet skulle bort. Inte på att hitta en lösning för företagen som skulle drabbas.

– Det var bara en avvecklingsplan som förbundet hade. Den såg vi inte som hållbar.  

– Varför gick ni inte med på en utfasningperiod? frågar Målareförbundets ombud Annett Olofsson från LO TCO Rättsskydd. 

– Den gick ut på att vi parter skulle vara överens om att servicearbetaravtalet upphörde. 

Målareförbundet satt med väldigt stängd dörr. Då lät vi göra en rättsutredning för att se om skrivningen i måleriavtalet strider mot Konkurrenslagen.

Camilla Hedström, förhandlingschef Måleriföretagen

Vill inte ta bort kompetenskravet

Måleriföretagen försökte reda ut med Målareförbundet om anställda som tidigare hade omfattats av servicearbetaravtalet, nu omfattades av måleriavtalet. 

– Men Målareförbundet satt med väldigt stängd dörr. Då lät vi göra en rättsutredning för att se om skrivningen i måleriavtalet strider mot Konkurrenslagen. Slutsatsen blev att den gör det. 

Efter det skickade Måleriföretagen in sin anmälan.

Vill ni ta bort kravet på yrkeskompetens i branschen? frågar Måleriföretagens ombud, advokat Erik Danhard.

– Nej aldrig, svarar Camilla Hedström. 

Målarna: Satt inte med stängd dörr

I AD läser båda parters ombud högt ur en mejlväxling mellan Peter Sjöstrand och Camilla Hedström från april 2021.

Där framgår att Målareförbundet står fast vid sin uppfattning om att en utmönstring av servicearbetaravtalet hade varit det bästa. Måleriföretagen skulle ha fått möjlighet att peka ut de problem de upplevde innan avtalet skulle upphöra. 

Bläcket hade knappt torkat på överenskommelsen vi hade träffat om ett nytt måleriavtal.

Peter Sjöstrand, förhandlingschef Målarna

Det tycker inte Peter Sjöstrand är att sitta med stängd dörr.

Camilla Hedström svarade: 

”Som vi ser det kan det bästa för branschen aldrig vara att diskutera en avvecklingsplan utan att samtidigt diskutera alternativ som tillgodoser branschens behov. Vi ser inget annat val än att se över detta ur ett konkurrensrättsligt perspektiv”. 

”Bläcket hade knappt torkat”

Men efter avtalsrörelsen såg Målareförbundet ingen möjlighet att backa tillbaka i frågan, och reagerar på att Måleriföretagen kort efter påskrivet kollektivavtal ifrågasätter avtalet.

– Bläcket hade knappt torkat på överenskommelsen vi hade träffat om ett nytt måleriavtal, säger Peter Sjöstrand i AD.

AD meddelar domen den 25 maj.