Sofia Edström har tidigare varit ledamot i styrelsen och berättar att hon är skolad av tidigare personer i styrelsen att stort fokus läggs på hur vår avdelning ser ut.

– Vi behöver förklara för resten av förbundet och Sverige att vårt avlånga land är väldigt stort och vi här Norrbotten och Västerbotten har inte samma förutsättningar. I vår avdelning krävs nytänkande och att vi hittar nya lösningar.

Precis som i resten av förbundet jobbar avdelning 5 hårt med rekrytering och organisering genom att prata med medlemmar och få i gång rekrytering där det inte fungerar. Sedan ett år tillbaka jobbar Sofia Edström heltid fackligt.

– Jag brinner för utbildning. Lär vi våra medlemmar vad de kan kräva finns det bättre förutsättningar att de hör av sig när det inte är som det ska.

Vi är duktiga på den fysiska arbetsmiljön men att prata om hur man mår och hur stress påverkar en det pratar vi inte lika mycket om.

Sofia Edström, ny ordförande i avdelning 5

– Jämställdhet blir också med automatik en viktig fråga när man är kvinnlig förtroendevald i en mansdominerad organisation och bransch. Därför tycker jag det är kul att vi i regionen nu är två kvinnor, Jenny Störvold är ordförande i avdelning 10.

Behöver prata mer om hur man mår

Under medlemsveckan som pågår är Sofia Edström och andra förtroendevalda och ombudsmän ute på arbetsplatser för att träffa medlemmar.

Samtidigt som de avtalsövervakar att de överenskommelser som finns följs av arbetsgivarna samlar de också in medlemmarnas synpunkter på vad som är viktigt i den kommande avtalsrörelsen.

– Det snackas mycket om reseersättningen, pension och semesterförläggningen.

Medlemmarna har rätt att under sommarmånaderna ta ut fyra veckor semester, den femte veckan förväntas man ta när det är lägre produktion.

Men fortfarande är det en hel del säsongsbetonat i branschen och många blir uppsagda på vintern.

Jämställdhet blir också med automatik en viktig fråga när man är kvinnlig förtroendevald i en mansdominerad organisation och bransch.

Sofia Edström, ny ordförande i avdelning 5

– Det har också tagits upp mycket om den psykosociala arbetsmiljön. Det är något jag tar med mig och vill ta upp på driftsmöten och utbildningar. I organisationen behöver vi mer kunskap och utbildning för att kunna agera. Vi är duktiga på den fysiska arbetsmiljön men att prata om hur man mår och hur stress påverkar en det pratar vi inte lika mycket om.

In i styrelsen efter kongressen

Avdelningarnas ordförande är vanligtvis representant i förbundsstyrelsen och väljs vid kongress.

Så fram till kongressen 2023 fortsätter den tidigare ordföranden Martin Eriksson att vara avdelningens representant i förbundsstyrelsen.

–  Det känns tryggt att jag får komma in i uppdraget som ordförande först, säger Sofia Edström.

Jag brinner för utbildning. Lär vi våra medlemmar vad de kan kräva finns det bättre förutsättningar att de hör av sig när det inte är som det ska.

Sofia Edström, ny ordförande i avdelning 5

Källa till inspiration

När Målarnas facktidning skrev om Sofia Edström första gången hade hon gjort sitt gesällprov med betyg 4,92 och var på gång att starta ett lokalt kvinnligt nätverk i avdelning 5.

Ett år senare belönades hon med stipendiet Årets Nordsjölärling för sitt utomordentligt utförda gesällprov, sitt fackliga engagemang för att öka kunskapen om rättigheter och jämställdhet.

Hon sågs också som en stor källa till inspiration som både målare och förtroendevald.

Sedan dess har hon bland annat gått ombudsmannautbildningen, varit kongressombud och håller utbildningar för andra förtroendevalda.

Styrelsen avdelning 5:

  • Sofia Edström, ordförande
  • Andreas Molin
  • Roger Westman
  • Ida Åström
  • Viktor Sillanpää
  • Joakim Lundström
  • Kim Berglund, kassör (ombudsman)