Arbetsmiljöverket införde 2019 krav på medicinska kontroller för att förebygga och tidigt upptäcka tecken på belastningsbesvär orsakade av handintensivt arbete.

Lagkravet innebär att:

 • Arbetsgivaren ska riskbedöma om det förekommer handintensivt arbete med risk för belastningsskador.
 • Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren förebygga och försöka ta bort så mycket som möjligt av det handintensiva arbetet.
 • Om arbetet trots vidtagna åtgärder innebär en risk för belastningsskador ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller.
 • Den första medicinska kontrollen ska göras senast efter tre års arbete och därefter vart tredje år så länge arbetet pågår.
 • Om en arbetstagare fått nytillkomna besvär som kan relateras till handintensivt arbete ska arbetsgivaren, inom en månad efter kännedomen, erbjuda en medicinsk kontroll.

Så ska arbetsgivaren bedöma

För att bedöma risken för belastningsbesvär ska metoder som har vetenskapligt stöd användas. Vägledning i val av metod kan ges av den regionala Arbets- och miljömedicinska kliniken och Centrum för arbets- och miljömedicin hyr ut instrument för ergonomiska mätningar.

Arbetsgivarens bedömningar ska göras utifrån:

 • Hur länge
 • Hur ofta
 • Hur mycket

…som arbetstagaren utsätts för belastningar.

Andra faktorer är:

 • Arbetsutrustning
 • Belysning
 • Termiskt klimat
 • Vibrationer
 • Buller
 • Organisatoriska och sociala faktorer

Kan orsaka smärta och domningar

Handintensivt arbete kan orsaka smärta och domningar från handen via armen upp till nacken. Karpaltunnelsyndrom och så kallad tennisarmbåge är två av många olika problem.

De medicinska kontrollerna ska förebygga ohälsa och skador. Belastningsskador som upptäcks i tid kan motverkas för att de inte ska förvärras.