Avtalet löper på två år och den största fackliga framgången är en höjd beredskapsersättning på 2,8 procent det första avtalsåret. Det blir en höjning från 28,30 kronor till 29,10 kronor.

– Det ser vi som en framgång. En majoritet tycker att beredskapsersättningen är för låg och det är den vi behöver få upp, säger Magnus Sjöholm, ombudsman på Kommunal som har varit med och förhandlat fram avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona.

Det andra årets höjs ersättningarna enligt det så kallade märket, det vill säga samma procent som industrin kommer fram till. Hur mycket det blir står klart när parterna inom industrin förhandlat färdigt år 2023.

Det ser vi som en framgång ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi vill gärna ha in fler kvinnor i räddningstjänsten.

Magnus Sjöholm, ombudsman Kommunal

Längre ersättning för gravida

Utöver höjd beredskapsersättning har parterna kommit överens om förlängd ersättning för gravida, från 180 dagar till 270 dagar.

– Det ser vi som en framgång ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi vill gärna ha in fler kvinnor i räddningstjänsten, då ser vi det här som viktigt i sammanhanget, säger Magnus Sjöholm till Kommunalarbetaren.

Nytt i avtalet är att facket fått in paragrafen ”trängande familjeskäl”. Den innebär att man ska kunna vara ledig för exempelvis begravning med bibehållen beredskapsersättning.

– Det är positivt att arbetsgivaren har gått med på det här. Det är en god symbolhandling och det finns i andra avtal.

En majoritet tycker att beredskapsersättningen är för låg och det är den vi behöver få upp.

Magnus Sjöholm, ombudsman Kommunal

Påverkar 9 500 brandmän

Avtalet gäller de 9 500 brandmän som arbetar med räddningstjänst i beredskap, så kallade RIB-anställda, och löper mellan 1 maj 2022 och 30 april 2024.

Magnus Sjöholm vill särskilt lyfta fram avtalsdelegationen som har bestått av sju RIB-anställda.

– De har varit helt fantastiska. Väldigt pålästa, kunniga och drivna. Och det har varit full konsensus.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Målarnas facktidning och ytterligare sex tidningar ingår i LO Mediehus.