Varken regeringen eller arbetsmarknadens parter har velat se någon lagstiftning om minimilöner på eunivå. Därför var besvikelsen stor efter beskedet om att det nu finns ett utkast till lagförslag.

—Vi har kunnat se till att lagförslaget inte innebär några krav på förändringar i vår lagstiftning eller hur vi beslutar om löner i Sverige. Den svenska modellen undantas från direktivets bestämmer, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S vid en pressträff efter beskedet.

Stark samsyn

Men regeringen föreslår för riksdagen att Sverige ska rösta nej till direktivet. 

— Det är välkänt att vi i Sverige aldrig har velat se någon lagstiftning om minimilöner på EU-nivå. Vi har också en stor samsyn både politiskt och mellan arbetsmarknadens parter. Lönebildning hanteras bäst av enbart fack och arbetsgivare. Utan politisk inblandning, framhöll Eva Nordmark. 

Ytterst måste vi leva med risken att EU-domstolen tolkar lagstiftningen på ett sätt som påverkar oss negativ.

Mattias Dahl, VD Svenskt Näringsliv

Ser fortfarande direktivet som ett hot

LO:s Susanna Gideonsson varnade för vad en lag om minimilöner kan leda till för möjligheterna att teckna svenska kollektivavtal. 

— Vi är oerhört glada att regeringen står bakom parterna i Sverige. Att vi ska rösta nej och att vi inte ska ändra i svensk lagstiftning. 

Trots att Sverige har fått igenom undantaget vågar hon inte andas ut. 

— Vi ser fortfarande ett direktiv som minimilöner som ett hot eftersom vi inte kan sia om framtiden. 

Finns betydande osäkerhet

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl ser positivt på regeringens försäkran om att den svenska modellen ändå kan behållas.  

– Det finns dock en betydande osäkerhet kring tolkningen och ytterst måste vi leva med risken att EU-domstolen tolkar lagstiftningen på ett sätt som påverkar oss negativ, säger han i ett uttalande.

Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm säger till Byggnadsarbetaren:  

– Vi måste vi ständigt bevaka det här och vara på alerten. Inga löner ska sättas i Bryssel.

Omröstningen för lagförslaget sker den 16 juni.