Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag till ändringar i Lagen om anställningsskydd samt det nya statliga omställningsstudiestödet. Lagen ska tillämpas från den 1 oktober 2022.

Den 22 juni undertecknar Svenskt näringsliv, PTK och LO det huvudavtal som centralorganisationerna har förhandlat fram under en långdragen och oenig process.

Därefter kan varje enskilt förbund och deras motparter ansluta till huvudavtalet för att de ska gälla på respektive avtalsområde.

Om det under avtalsrörelsen skulle framkomma något som får vågskålen att tippa över så kan vi hoppa på längre fram.

Mikael Johansson, ordförande Målarna

Målarna: ”Bytet är inte bra nog”

Huvudavtalet innebär att medlemmarna får bättre omställningsskydd men också att arbetsgivaren får en ännu större möjlighet att välja vilka de säger upp.

– Bytet är inte bra nog, säger Mikael Johansson om anledningen till att Målarnas inte skriver på.

– Om det under avtalsrörelsen skulle framkomma något som får vågskålen att tippa över så kan vi hoppa på längre fram. Men just nu händer det ingenting för vår del.

Målarna har redan bra utgångsläge

Att avtalsområdena är extremt olika, med skiftande utgångsläge och behov av förändring, har gjort det svårt att få till ett huvudavtal som funkar för alla.

Anställningsskyddet fungerar väl i våra branscher och det har testats i både låg- och högkonjunktur.

Mikael Johansson, ordförande Målarna

För Kommunal var det en stor framgång att förhandla fram max 12 månaders visstidsanställning, medan Målarna redan har maximalt 3 månader som framför allt används som prov-anställning. I övrigt existerar inte visstidsanställningar i branschen.

– Anställningsskyddet fungerar väl i våra branscher och det har testats i både låg- och högkonjunktur, säger Mikael Johansson.

Får inte del av utökade omställningsbidrag

Däremot var det viktigt för Målarna att omställningsförsäkringen inte försämras.

Efter de sista förhandlingarna mellan LO och Svenskt näringsliv är det klart att de som står utanför huvudavtalet omfattas av omställningsförsäkringen som den varit, men får inte del av de utökade omställningsbidragen som medlemmar i fackförbund som anslutit till huvudavtalet får.

Det här innebär las-ändringen för målare och lackerare:

  • Den nya lagen om anställningsskydd och huvudavtalet träder i kraft 1 oktober 2022.
  • Lagen är en lägsta nivå för vad som gäller. I kollektivavtal kan bättre villkor förhandlas fram.
  • Målarnas kollektivavtal har särregleringar som är bättre för målaren och lackeraren än lagen. Till exempel turordningsområden, visstidsanställning, provanställning med mera. Dessa regler gäller även efter en kommande lagändring
  • Läs mer om vad som gäller för målare och lackerare här.

Detta har hänt:

I november 2021 gjorde LO en omsvängning gällande ”nya Las”. Efter att ha förhandlat fram vissa förbättringar antogs den nya överenskommelsen om anställningsstöd och omställningsstöd som tidigare tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

LO avsåg att bli en part i det nya huvudavtalet, men varje enskilt LO-förbund får själva avgöra om man väljer att ansluta sig.

Hittills har Kommunal, IF Metall, Hotell- och restaurangförbundet och Pappers beslutat att ansluta sig.

Undertecknandet sker på Grand Hotel i Saltsjöbaden där det gamla Saltsjöbadsavtalet skrevs på 1938.

Förändringarna i lagar och avtal ska tillämpas från den 1 oktober 2022.