Senast 2018 testade Folksam 46 utomhusfärger under två år. Då fick bara tre av färgerna godkänt för funktion- och miljö- och hälsoprofil. 

Men efter det färgtestet har Folksam inte gjort några fler. 

Inget Folksams färgtest 2022

– Folksam genomförde färgtesten under ett antal år men har nu valt att prioritera andra typer av skadeförebyggande aktiviteter, som exempelvis säkerheten i hantverksbilar och test av värmepumpar och solcellspaneler, skriver Mats Mehlberg, pressansvarig på Folksam i ett mejl till Målarnas Facktidning. 

I dagsläget har försäkringsbolaget inga planer på att återuppta färgtesterna.  

Färgtest 2018: Bara tre färger fick godkänt

I det sista färgtestet som gjordes fick 30 av färgerna beteckningen ”Bra val” när det gäller funktion, och fem fick ”Bra val” när det gällde miljö- och hälsoprofilen.

Bara tre fick ”Bra val” på båda delarna. Dessa var:

  • Nordica Eko från Teknos
  • Premium fasadfärg från Rusta
  • Träfasad V från Biltema.

Testerna har kritiserats av Sveff

  • Sveriges Färg- och Lim Företagare (Sveff) kritiserade 2018 Folksams senaste test av utomhusfärger, där endast tre av 46 färger godkändes.
  • ”Vi ifrågasätter relevansen av testet då de flesta fasader i verkligheten inte får märkbar påväxt ens efter 15 år, medan andra efter mycket kortare tid kan få problem oavsett färgtyp. Detta eftersom färgen bara en är faktor som påverkar påväxt vid målning utomhus”, skrev Sveff i sin kritik mot det senaste testet 2018.
  • Folksam å sin sida ansåg att kritiken var märklig och ogrundad, och stod fast vid sin bedömning.
  • Även tidigare, 2015, har Sveff kritiserat Folksams testmetoder.

Läs mer om kritiken, och Folksams bemötande av den, här.