Medan fåglarna sjöng och grönskan prunkade utanför fönstren träffades ett 20-tal kvinnliga målare från hela landet för att dela sina erfarenheter av att jobba i en mansdominerad bransch.

Till träffens andra dag hade Jakob Nilsson, ombudsman på Målarna med ansvar för jämställdhet, och Niklas Holmqvist, arbetsmiljöansvarig ombudsman, bjudits in.

– Oftast försöker vi bara ha kvinnor på träffarna för att det ska bli en lättsammare stämning i rummet och för att man ska känna sig trygg, säger Johanna Lillbacka, förtroendevald i avdelning 6.

På nästa årsträff kommer det nya målare. Då hör vi att det fortfarande är lika illa.

Jenny Störvold, ordförande avdelning 10

Hon är med och arrangerar nätverksträffen tillsammans med Jenny Störvold, ordförande för Målarnas avdelning 10, som också är den första och enda kvinnan i Målarnas förbundsstyrelse.

Ville bjuda in förbundet centralt

Redan under förra årets nätverksträff, som var helt digital, började deltagarna diskutera på temat makt och påverkan.

När de nu äntligen kunde ses fysiskt efter pandemin ville de därför involvera Målarna centralt.  

– Vi landade i att vi skulle bjuda in förbundet så att de får veta vad vi tycker behöver göras. Då får vi också höra deras tankar om hur vi kan jobba för att uppnå förändring och kunna påverka maktstrukturer, säger Jenny Störvold.

Johanna Lillbacka utomhus
Johanna Lillbacka, förtroendevald i avdelning 6.

Vad är påverkan?

Jakob Nilsson frågar deltagarna i nätverksträffen om någon har en snitsig formulering som beskriver vad påverkan är.

– Organisering, ropar en.

– Motioner, ropar en annan.

– Val, ropar en tredje.

Media använder vi till exempel som ett sätt att åsiktspåverka människor. Det är makten över tanken.

Jakob Nilsson, ombudsman Målarna

Att påverka internt i Målarna

– Hur påverkar vi internt i Målarna? Vem som blir vald är ett sätt att påverka, säger Jakob Nilsson.

– Har vi något exempel på hur vi kan använda Målarna som förbund för att påverka? frågar han.

– Med kollektivavtal, säger en i gruppen.

– Strejka! ropar någon.

– Nätverka och bedriva opinion, säger någon.

– Demonstrationer, säger en tredje.

– Att vi ställer krav på arbetsmiljön, säger någon.  

Jenny Störvold utomhus
Jenny Störvold, ordförande avdelning 10

Åsiktspåverkan och representation

Jakob Nilsson delar upp de olika åtgärderna man kan vidta för att påverka i två kategorier. Den ena är åsiktspåverkan. Den andra aktioner.

– Media använder vi till exempel som ett sätt att åsiktspåverka människor. Det är makten över tanken. Där kan man jobba med att öka medvetandet om jämställdhetsproblemen, säger Jakob Nilsson.

När det gäller aktioner kan man jobba med att få representation.   

– Som att Målarna ska ha x antal kvinnor i de beslutande organen, säger han.

Jakob Nilsson sitter vid en röd husknut med en hund bredvid sig.
Jakob Nilsson, ombudsman på Målarna med ansvar för jämställdhet.

Kvinnor får inte samma möjligheter

Både Jenny Störvold och Johanna Lillbacka konstaterar att det inte är brist på kvinnor som vill ta fackliga uppdrag.

– Men de får inte samma möjligheter och chanser som en man, säger Jenny Störvold.

Deltagarna har på en vägg radat upp mängder av exempel på kommentarer som de fått höra på jobbet. Många gånger från kunder. ”När kommer den riktiga målaren?”  ”Har du ingen kollega som kan hjälpa dig”.

– Varje år pratar vi om de problem vi har på våra arbetsplatser. Sedan åker vi hem jättetaggade. Men så på nästa årsträff kommer det nya målare. Då hör vi att det fortfarande är lika illa, säger Jenny Störvold.