På kongressen 2019 beslutades att förbundet skulle jobba mot att ha 30 procent kvinnor på förtroendeuppdragen. På alla nivåer. Redan till nästa års kongress ska målet vara uppnått.

– Vi har inte mycket tid på oss. Snart är vi där, konstaterar Målarnas andre vice ordförande Jan-Olof Gustafsson, som är ansvarig för förbundets interna jämställdhetsgrupp.

Men förra året var det bara 14,5 procent kvinnor på förtroendeuppdragen i förbundet, trots att målet för det året var 17 procent.

Valberedarna arbetar inte tillräckligt aktivt

Jan-Olof Gustafsson tror att en nyckel för att snabba på målarbetet är att utbilda valberedarna. Till hösten planerar förbundet att arrangera en kurs som riktar sig specifikt till dem.

Valberedarna behöver sluta med att bara räkna antalet nomineringar.

Jan-Olof Gustafsson, ansvarig för Målarnas jämställdhetsgrupp

För trots att förbundet tagit fram riktlinjer misstänker jämställdhetsgruppen att de fortfarande inte jobbar tillräckligt aktivt med att plocka fram kvinnliga kandidater om ingen sådan är nominerad.

– Valberedarna behöver sluta med att bara räkna antalet nomineringar, säger Jan-Olof Gustafsson.

Framställer två broschyrer

Målarna håller även på att ta fram två broschyrer om hur man kan jobba med jämställdhet. Det återstår bara lite layoutarbete innan de är klara att skickas ut.

Den ena riktar sig mot det interna arbetet i förbundets organisation. Den andra till fackligt aktiva ute på arbetsplatserna.

Kvinnliga målare trakasseras

Målarna hoppas också hitta sätt att förbättra arbetsmiljön ute på arbetsplatserna i samarbete med Måleriföretagen. Målarnas kvinnliga nätverk Mira har tidigare vittnat flera gånger om hårresande kommentarer som kvinnliga målare fått ta emot ute på jobb hos kunder.

I höstas fick förbundsstyrelsen läsa en del av vittnesmålen.

Det var skrämmande läsning som gjorde att vi kände att vi behöver göra något åt detta.

Jan-Olof Gustafsson, ansvarig för Målarnas jämställdhetsgrupp

– Det var skrämmande läsning som gjorde att vi kände att vi behöver göra något åt detta. Därför försöker vi nu tillsammans med Måleriföretagen komma framåt där. Hur de diskussionerna gått vet vi mer om först i slutet på denna månad, säger Jan-Olof Gustafsson.

Målarna ska också börja med att skicka ut en årlig jämställdhetsenkät. Det är för att ta tempen på om det sker några förbättringar på området.

– Just nu håller vi på att formulera frågorna till den första enkäten, säger Jan-Olof Gustafsson.  

Jan-Olof Gustavsson
Jan-Olof Gustavsson

Mystiska löneskillnader

Ett huvudbry för förbundet har länge varit den oförklarade löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga målare. Den mäts bara på det individuella tidlönesystemet.

Löneskillnaden har visserligen minskat något, men fortsätter ligga på runt en procent. I år var den 1,3 procent.

– Vi blir inte kloka på varför det fortsätter vara så, även om vi märker att det sker förbättringar när vi gör olika insatser, som lönegranskningar, säger Jan-Olof Gustafsson.

Vissa undrar ”Vad är problemet?”

Känns det som att medlemmarna tycker att jämställdheten är en viktig fråga?

– Ja, att den är angelägen. Men ibland känner jag att man lite undrar ”men vad är problemet? Vi har ju många kvinnor bland målarna”. Då får vi förklara att det är ju jättebra. Men det handlar också om hur man blir behandlad och alla de bitarna.

Antalet kvinnor i Målarna

Målarna har som mål att antalet kvinnor med förtroendeuppdrag i hela organisationen skulle vara 17 procent år 2021.

Men förbundet lyckades bara uppnå 14,5 procent kvinnor.

Totalt är 13 procent av Målarnas medlemmar kvinnor. Året innan var det 12,2 procent.

Men bland medlemmar som är 29 år och yngre är 29 procent kvinnor.