Sveff, Sveriges Färg och Lim företagare, kommer att behandla ärendet, men spontant ställer man sig frågande till uppgifterna.

– Vi får inte in uppgifter från våra medlemmar att det handlar om ökande reklamationer, säger Olof Holmer, VD för Sveff.

Tveksam frågeställning

Sveff:s inställning som paraplyorganisation för branschen är att det är upp till varje enskild tillverkare att utvärdera sina färger. Där ska man så att säga inte in och peta.

– Vi säger inte till företagarna vad de ska tillverka. Men frågan är lyft med respekt och vi kommer att behandla den under ett möte i vår och därefter komma med ett officiellt svar, säger Olof Holmer.

Olof Holmer
Olof Holmér, VD Sveriges Färg och Lim Företagare.

Men som branschkunnig menar han att det är en frågeställning som känns tveksam.

– Att äldre tiders produkter skulle vara bättre… Alltså, om det vore skräp som våra tillverkare säljer så skulle det inte säljas. Annars skulle marknaden anpassa sig, menar han.

Upp till användaren

Ökande reklamationer och problem är inte heller något han fått signaler om, än i alla fall.

– Vi har också lagar och regler som gör att det som var ok igår inte är ok idag. Däremot tillverkas skräddarsydda avancerade färger med olika molekylsammansättningar idag och det finns en bred palett av olika märken. Det är upp till användaren att välja och därför blir det lite av en pseudodebatt, säger Olof Holmer.