Tobias Lundblad valdes enhälligt till ordförande för Målarnas avdelning 1.

Han kommer fortsätta bygga organisationen för att få fler medlemmar men också fler aktiva medlemmar som vill vara med och göra de aktiviteter som facket ska göra.

Tobias Lundblad är sedan tidigare rekryteringsansvarig i region 2 där han tillsammans med avdelningarna pekar ut riktningen och verksamheten för att göra bra verksamhet som får fler medlemmar att ansluta.

Målarettan märker ett stort och ökat intresse bland medlemmar och förtroendevalda för att gå fackliga utbildningar, både lokalt och LO:s centrala utbildningar.

Får vi sektionerna att vara aktiva och lyfter fram starka, ödmjuka ledare med människor kring sig så kommer de kunna göra mycket verksamhet.

Tobias Lundblad, ordförande Målarettan

– Vi bygger vidare på det vi börjat och andra kommer att behöva hjälpa till.

Metoden Tobias Lundblad pratar om är att hitta ledare som kan samla människor kring sig för att gemensamt ta sig an olika uppdrag som skolinformation, nå ut till lärlingar, avtalsövervaka, rekrytera medlemmar och så vidare. Han ger några exempel.

– Jag har jobbar mycket med att få fram Oskar Nilsson som är ungdomsansvarig och nu vågar ta det ledarskapet. Han och gänget kring honom gör ett jättebra jobb med att till exempel vara ute och träffa lärlingar.

Nu tar gruppen på sig tröjan för Målarnas sektion Visby för att avtalsövervaka och rekrytera medlemmar.

Tobias Lundblad, ordförande Målarettan

Vill få i gång sektionerna

Avdelningen jobbar med att få i gång sektionerna som är viktiga i det fackliga arbetet.

Målarna har 80 medlemmar på Gotland

– Får vi sektionerna att vara aktiva och lyfter fram starka, ödmjuka ledare med människor kring sig så kommer de kunna göra mycket verksamhet.

Norrtälje har varit en slumrande sektion med få aktiva förtroendevalda, men där finns nu en styrelse och förtroendevalda som vill vara med och bedriva verksamhet.

På Gotland finns 80 medlemmar och 5 medbestämmandeombud och skyddsombud. Där har avdelningen sedan förra året jobbat strategiskt i flera steg.

– Nu tar gruppen på sig tröjan för Målarnas sektion Visby för att avtalsövervaka och rekrytera medlemmar.

Styrelsen avdelning 1:

 • Tobias Lundblad, ordförande
 • Niklas Sandström, vice ordförande
 • Tina Löfgren, sekreterare
 • Johan Reden, kassör
 • Lars Eriksson, ledamot
 • Jan-Åke Öberg, ledamot
 • Tomas Wagenius, ledamot
 • Linnéa Malmeflod, ledamot
 • Oskar Nilsson, ungdomsansvarig
 • Mikael Ahlberg, studieorganisatör

Ersättare:

 • Lars Jahnke
 • Peter Helgesson
 • Michaela Åslund
 • Mikael Fryklund