Bland målare och andra i byggbranschen finns många som är äldre och inte orkar fram till pension. Det finns en stor oro för ekonomin och särskilt när pensionsåldern höjs samtidigt som man redan nu inte orkar till 65 år.

Idag tvingas de ofta ta ut ålderspensionen i förtid med lägre pension livet ut som resultat.

– Nu införs trygghetspensionen. Det är en avgörande insats för ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under arbetslivet och inte orkar till pensionen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Trygghetspension inom sjukersättningen

Trygghetspensionen ryms inom ramen för sjukersättningen vars regelverk ska ändras. Detta efter att riksdagen fattat beslut enligt regeringens proposition ”Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder”.

Nuvarande regelverk för rätten till sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder, vilket innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en 34-åring.

Reglerna ändras

1 september 2022 införs särskilda regler för försäkrade personer som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald.

Arbetsförmågan ska bedömas mot arbeten som personen haft erfarenhet av till skillnad mot andras arbetsförmåga som bedöms utifrån hela arbetsmarknaden.