Vattenbaserade färgsystem för fönstermålning håller inte måttet, enligt branschorganisationen Auktorisationsnämnd Fönster, som är ett certifieringsorgan inom fönsterunderhåll.

– De klarar inte garantitiderna och reklamationer har blivit ett ökande problem, säger Anders B Lindström från nämnden men andra i måleribranschen håller inte med.

Anders B Lindström
Anders B Lindström, Auktorisationsnämnd Fönster.

– Utan bra färgsystem kommer inte fönster renoveras i framtiden och en massa målartimmar försvinner, säger Anders B Lindström.

Störst problem med grundfärg

Vid ett seminarium lyftes vad de anser är ett tydligt och ökande problem: Allt fler färgtillverkares system för fönstermålning är vattenbaserade och det är färgsystem som på olika vis inte håller måttet.

Flera fabrikat har också ändrat sammansättningen i de alkydoljefärger som tidigare fungerat. Någon statistik finns inte ännu, men problemet är påtalat och väl känt inom branschen, menar nämnden.

Problemet är påtalat och väl känt inom branschen.

Auktorisationsnämnd Fönster

– Grundfärgen är det största problemet; Den får inte ha för lång torktid och den måste hålla träet torrt, men den tränger inte in och skyddar tillräckligt bra, säger Anders B. Lindström.

Kan bli värre

Vattenbaserad grundfärg som flagnar och får beslag att rosta och ”blöda igenom” ger reklamationer på söderfasader redan efter 1-2 år. Med en garantitid på 2 år och en entreprenadgaranti på 5 år får målerifirmor problem med ekonomiska förluster som följd.

I förlängningen kan det bli än värre, spår nämnden.

Har vi inget bra färgsystem tappar vi en fin tradition.

Anders B. Lindström

– Har vi inget bra färgsystem tappar vi en fin tradition i Sverige och det blir här som i Europa i övrigt; Fönster byts ut och slängs när de blir dåliga. Det blir plast och aluminium i stället och måleribranschen förlorar arbete.

Att fönster som med bra underhåll kan bli 100 år i stället blir en slit- och slängvara är ett mycket sämre alternativ för miljön än de oljebaserade alternativ som trots allt fungerar, menar man.

Det går att skydda sig

Det känns som att vi backar ett par steg här gällande arbetsmiljötänk för målare?

– Dagens färger är inte heller problemfria, men det går att skydda sig. Det här är jobb som får göras med friskluftsmask och bra ventilation. Det är krav vi tycker om, säger Anders B. Lindström.

Auktorisationsnämnd Fönster har nu lyft frågan till Sveff, Sveriges Färg- och Limföretagare samt SMKF, Sveriges Målerikonsulters Förening.