LO-förbunden formulerar därför en egen kravlista till politiken. Medlemmarna har fullt rättmätiga krav på att samhället gemensamt ska skapa trygghet.

Trygghet när jag blir av med jobbet och en stark a-kassa skyddar mig från att behöva flytta från hus och hem, trygghet från att bli fattig när jag blir sjuk eller utsliten. Trygghet från att min ekonomi raseras i tider av oro i omvärlden.

Trygghet från brott i min bransch, där jag bor och där jag arbetar. Trygghet att veta att skolan mina barn har är tillräckligt bra, att välfärden finns där när jag behöver den och att mina skattepengar går dit dom ska.

Ett helhetstänk

För att få ihop bra politik så krävs ett helhetstänk, hela svaret.

Att kunna se problemen och agera, att både ta hårda tag mot brottsligheten som skapar otrygghet och samtidigt skapa trygghet genom att stärka välfärden. Att trygga jobben och samtidigt säkra vardagsekonomin.

Det krävs hårda tag mot brottsligheten och samtidigt trygghet genom att stärka välfärden.

Dan Mattsson

I vår analys så är det bara Socialdemokraterna med Magdalena Andersson i spetsen som har viljan och kraften att kunna genomföra den politiken. 

Nyckeln till samhället

Den stora nyckeln för att bygga starka samhällen är att folk jobbar, att man gemensamt efter förmåga bidrar till samhället.

På jobbet finns känslan av gemenskap, glädjen över lönen som trillar in på konto. Jobben är nyckeln för att bygga starka samhällen, då måste alla som kan också arbeta.

Det är genom vardagsslitet vi tillsammans bygger Sverige starkt.

För övrigt anser jag att:

…höjningen av den skattefria milersättningen till 25kr milen är en stor seger för byggfacken som drivit på frågan under lång tid.

…alla medlemmar borde surfa in på helasvaret.se för att läsa mer om LO-förbundens gemensamma krav och titta vilka fackliga kandidater som kandiderar där just ni bor.