Initiativet togs av Målarnas ordförande i avdelning 6 Stefan Lövstrand. Han kontaktade kommunalrådet Per Lawén (s) som tidigare varit ombudsman i Elektrikerna som genast var med på idén.

Överenskommelsen har undertecknats av fackförbunden i 6F och Maria Norell som är ordförande i Socialdemokraterna Ullerud-Forshaga.

– Fördelen att skriva med partiet i stället för kommunstyrelsens ordförande är att partiet är bundet av avtalet oavsett om de är i majoritet eller opposition, säger Stefan Lövstrand.

Handslaget

Enligt överenskommelsen ska socialdemokratiskt ledda Forshaga kommun i sina markanvisningsavtal ställa krav på:

  • kollektivavtalsliknande villkor.
  • Lärlings- och praktikplatser.

Socialdemokraterna ska också i de upphandlingar som kommunen och dess bolag gör säkerställa att:

  • huvudentreprenören utför nybyggnad och ROT med minst 30 procent egen personal.
  • Underentreprenörsleden begränsas till max två i rakt nedstigande led.

Naturligt samförstånd

Enligt kommunstyrelsens ordförande och kommunalrådet Per Lawén (s) är det här inget främmande för Forshaga kommun där S och C bildar majoritet.

– Schyssta villkor är a och o. Vi jobbar redan så här men nu skrivs det ner i våra riktlinjer.

Enligt Per Lawén bygger kommunen för 300 miljoner, det är simhall, vattenverk, boenden och sju förskoleavdelningar.

–När vi lägger skattepengar vill vi att det ska vara seriöst och inte nåt bös, säger Per Lawén.

Stefan Lövstrand, Målarna, och Maria Norell, ordförande i Socialdemokraterna Ullerud-Forshaga har undertecknat överenskommelsen.

Stefan Lövstrand, Målarna, hoppas att samarbetet mellan alla förbund i 6F och lokala arbetarekommunen kommer skicka signaler till övriga kommuner och även partidistriktet.

– De som utför arbete för skattebetalarnas pengar ska ha kollektivavtal som säkerställer att människor har rätt villkor och inte utnyttjas.

Facket spelar roll

Han uppmanar också övriga avdelningar i Målarna att ta initiativet i sina kommuner och regioner.

– Samarbetet mellan alla förbund i 6F och lokala arbetarekommunen hoppas jag kommer skicka signaler till övriga kommuner och även partidistriktet, säger Stefan Lövstrand och fortsätter:

– Facket spelar roll på den politiska arenan.

Handslaget är ett sätt för kommunen att aktivt bidra till att stoppa den arbetslivskriminalitet som utnyttjar människor med dumpade löner och i stället ge konkurrensfördel till företag med schyssta villkor.

Genom lärlingsplatser säkras kompetensförsörjningen och bygg- och anläggningsprogrammens attraktionskraft ökar.

Handslaget sprider sig

Redan 2017 tog Byggnads Gävle Dalas ordförande Kim Söderström och Socialdemokraternas dalaordförande, tillika Sveriges försvarsminister, Peter Hultqvist i hand på att när de s-styrda kommunerna i Dalarna handlar upp byggen ska det krävas kollektivavtal.

Handslaget med Byggnads har gjorts i fler kommuner både norrut och söderut.

Nu hoppas Stefan Lövstrand, Målarna, att fler avdelningar i hans förbund ska följa efter exemplet i Forshaga att göra handslag med S och 6F förbunden.