Studien har gjorts som ett examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik vid Göteborgs universitetet. Vilhem Larsson, Niklas Wernich och Jens Östling ställde frågor till fackligt anslutna målare för att kartlägga deras konsumtionsmönster.

– Beräkningarna visar att målarna upplevde ungefär 0,38 procent högre inflation än den officiella inflation Statistiska centralbyrån beräknade 2021, säger Jens Östling.

Mer på boende

Det förklaras i uppsatsen med att målare tjänar ungefär som genomsnittet men spenderar mer än genomsnittet på boende, transport och livsmedel och just dessa varor har haft höga prisökningar.

– Målare lägger 34 procent av sin konsumtion på boende, medan rikssnittet lägger 22 procent, säger Jens Östling.

Skillnaden mellan målare och rikssnittet i kategorin transporter är inte lika stor. Däremot för de målare som använder privat bil i arbetet är skillnaden större.

Denna grupp lägger 20 procent av sin konsumtion på transporter medan rikssnittet är 14 procent.

– Målarna förlorar pengar på att köra egen bil i jobbet.

Arbetare har lika stor rätt till sin levnadsstandard som kapitalisterna.

Jens Östling, statistikstudent

Enligt uppsatsen finns en tydlig koppling mellan löneförhandlingar och inflation och kunskapen förbundet nu fått kan användas i avtalsrörelsen.

– Man pratar nu om att arbetarna ska ta ansvar så inte priserna ökar. Det som gjort att priserna ökar är företagen som höjt priserna, säger Jens Östling och fortsätter:

– Vems levnadsstandard ska vi ta? Arbetare har lika stor rätt till sin levnadsstandard som kapitalisterna.

Problemet med viktningen

Uppsatsskrivarna lyfter också problemet med den viktning som används av SCB för att räkna fram inflationen. En person med genomsnittsinkomst borde representeras väl av det mått SCB använder men så verkar det inte vara.

Det skulle kunna vara så att rika hushåll med stor konsumtion påverkar vikterna så mycket att en person med genomsnittsinkomst inte representeras väl av SCBs vägningstal. Men för att få svar på det krävs fler undersökningar.

Jens Östling, Vilhem Larsson och Niklas Wernich har tagits sin kandidatexamen och fick VG på uppsatsen.