Magnus Målar’n och Måleriföretagen har stämt Målareförbundet i Arbetsdomstolen för att förbundet enligt de lagt veto utan grund. Målareförbundet krävs på 1,3 miljoner i skadestånd.

Som Målarnas facktidning tidigare berättat använde Målareförbundet i juni förra året sin vetorätt enligt paragraf 39 i MBL, när Magnus Målar’n ville hyra in personal från bemanningsföretagen Kinds Roughneck och PJ Asfalt & transport – som inte har måleriavtal.

För att facket ska lägga veto måste det finns en risk att anlitandet innebär risk för brott mot lag eller kollektivavtal.

Krav vid inhyrning?

Målareförbundet menar att användandet av inhyrd arbetskraft som inte är utlärd målare och inte heller lärling bryter mot kompetenskravet i paragraf 2 i måleriavtalet.

Måleriföretagen hävdar att något krav på yrkeskompetens inte finns vid inhyrning.

Roughneck och PJ Asfalt & transport är bundna av bemanningsavtalet mellan LO och Kompetensföretagen.

I bemanningsavtalet finns en likabehandlingsprincip som innebär att uthyrd arbetstagare ska ha lön och allmänna anställningsvillkor enligt det riksavtal som gäller på arbetsplatsen de är uthyrda till.

Det menar förbundet att företagen bryter mot, medan arbetsgivarorganisationen inte anser att kompetenskravet ingår i de anställningsvillkor som omfattas.

Ingen överenskommelse

Centrala förhandlingar ledde inte till en överenskommelse mellan parterna och Måleriföretagens framställan till AD om att interimistiskt förklara att vetot saknade verkan avslogs förra sommaren.

Ett av de omtvistade vetona har prövats interimistiskt av Arbetsdomstolen. Det interimistiska beslutet gick Målarnas väg.

Nu har Måleriföretagen och medlemsföretaget Magnus Målarnn lämnat in en stämningsansökan till AD. Skadeståndet på 1,3 miljoner kronor avser utebliven vinst och allmänt skadestånd.