Målarna stämmer Måleriföretagen och Renmarks måleri i Örnsköldsvik, för att ha använt sig av outbildad arbetskraft.

Den anställde som stämningen gäller har arbetat på Renmarks måleri sedan 2015 på servicearbetaravtalet.

30 november 2021 upphörde servicearbetaravtalet att gälla. Därefter har den anställde utfört måleriarbete som maskinell målning, slipning, spackling och målning av luckor/möbler.

Fyra års arbete

Företaget har hävdat att den anställdes yrkeskompetens är styrkt genom att han har arbetat med måleriarbete minst fyra år hos bolaget.

Såvitt förbundet känner till har Måleriföretagen innan denna tvist aldrig tidigare hävdat att en arbetstagares yrkeskompetens som målare skulle kunna styrkas genom att denne arbetat som servicearbetare under minst fyra år.

Denna tvists uppkomst har nära samband med att servicearbetaravtalet har upphört att gälla.

Stämning har kommit in

Renmarks måleri har haft möjlighet att låta den anställde arbeta som lärling enligt utbildningsavtalet.

En annan möjlighet företaget haft är att låta personen styrka sin yrkeskompetens genom ett arbetsprov som godkänns av representanter för de lokala parterna. Inget av detta har företaget gjort.

Stämningen har inkommit till AD men tid för huvudförhandling är inte satt. Målareförbundet begär 200 000 kronor för brott mot kollektivavtalet.