I oktober 2021 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle tillsättas för att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet och lämna förslag på hur de kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt arbete.

Utredningen har nu överlämnat sitt betänkande.

Samma förslag

Utredningen anser att de regionala skyddsombuden utför ett viktigt arbete på mindre arbetsplatser där det saknas skyddskommitté, både för att skapa en fungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, och för att leverera stöd till målgrupperna.

Utredningen anser att de regionala skyddsombudens verksamhet uppnår sitt syfte på ett ändamålsenligt sätt och att tillträdesrätten för regionala skyddsombud bör utvidgas, på samma sätt som regeringen föreslog i sin proposition till riksdagen. Den  propositionen röstade de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna ner i riksdagen 2020.

Motverkar arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser positivt på att systemet med regionala skyddsombud inte bara bevaras utan också stärks och utvecklas. De regionala skyddsombudens verksamhet är en central del av den svenska modellen för arbetsmiljöarbetet.

Biträdande arbetsmarknadsministern Johan Danielsson.

– De kan också motverka arbetslivskriminalitet. Jag ser nu fram emot att sätta mig in i utredningens förslag närmare, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson i ett pressmeddelande.