Joakim Almersson, Umeå – skyddsombud på PJs måleri

Bild på målaren Joakim Almersson i varselkläder.
Joakim Almersson

Vad kan orsaka stress i måleribranschen?

–  Först och främst tajta tidsplaner. Jag jobbar mest i nyproduktion och där är tidsplanerna ett av de absolut största faktorerna som orsakar stress.

Hur förebygger ni stress på din arbetsplats?

– Genom att se till att ha en öppen dialog med sina kolleger. Att man fångar upp om någon känner att det är för stressigt och redan då tar kontakt med arbetsledare och platschef. Även om man själv inte tycker att det är stressigt ska man stötta varandra. Alla tål stress olika bra. Idag är det pressade tidsplaner. Det finns inga felmarginaler.

Finns det något ni behöver förbättra?

– Många kanske inte vågar säga att de mår dåligt av stressen. Alla ska kunna ha en öppen dialog med chefer och skyddsombud och våga prata mer om hur de känner. Även jag som skyddsombud kan bli bättre på att prata med folk, det är väl kommunikationen som kan förbättras. 

Vad tror du är bästa sättet att motverka mobbning och kränkande särbehandling på jobbet?

– Där är jag inne på lite samma spår. Det måste vara både bra kommunikation och en öppenhet med alla. Man ska vara vaksam på om man är fyra kolleger och så kommer det in en femte. Var uppmärksam på hur den nya behandlas. Även om det finns en viss jargong i gruppen ska man inte bara anta att den nya personen tycker om samma skämt. Jag tycker ändå att jargongen i branschen blivit bättre med åren, men det betyder inte att vi ska stanna där. Den här ska det jobbas med hela tiden.

Linn Sundén Markstedt, Stockholm – skyddsombud på Larsson Örnmark Måleri

Målaren Linn Sundén Markstedt i målarkläder.
Linn Sundén Markstedt

Vad kan orsaka stress i måleribranschen?

– Det finns flera faktorer. Men lite kort kan det till exempel handla om hur jobben planeras och hur kontoret placerar ut oss på dem. Om det är rörigt kan det bli stress och även på arbetsplatserna, om man slängs runt och det inte är någon struktur på det. Det kan bli stressigt om man får för många jobb på sig och allt ska vara klart samtidigt.

Hur förebygger ni stress på din arbetsplats?

– Jag tycker att den ledning vi har på företaget nu strävar efter att vara transparanta. De är öppna med oss, så att alla vet hur läget är när det gäller jobben. Om man inte är transparant kan det skapa oro och stress. Jag tycker också att det är bra att vi kan komma till dem på kontoret och prata om vi känner oss stressade. Sedan är det viktigt att vi hjälps åt och försöker göra det bästa av situationen.

Finns det något ni behöver förbättra?

– Planeringen kan nog vara bättre ibland om man ska förebygga en del stress. Men vi har alla en del i att vara tydliga. Vi målare kan inte heller vänta med att höra av oss till arbetsledarna till samma dag vi är klara med ett jobb. Då blir det stressigt för dem på kontoret att hitta ett nytt jobb åt en och det blir en ond cirkel.

Vad tror du är det bästa sättet att motverka mobbning och kränkande särbehandling på jobbet?

– Att alla står upp för varandra. Man måste våga sätta ner foten och säga till kolleger om man hör nåt som inte är okej. Det är bra att prata med personen som blivit utsatt. Fråga hur den uppfattat det som hänt. Säg att du finns där och står upp för personen. Vågar du inte stå upp ensam för någon kan ni gå ihop flera kolleger och säga till tillsammans.

Robin Gustafsson, Örnsköldsvik – industrilackerare och skyddsombud på MPA Måleriproduktion, RSO

Bild på Robin Gustafsson, lackerare och lokalt skyddsombud.
Robin Gustafsson

Vad kan orsaka stress i lackbranschen?

– Hög orderingång och dålig planering av arbetsledning är de största faktorerna. 

Hur förebygger ni stress på din arbetsplats?

– Det gäller att ha en dialog med arbetsledarna,  så att man har en bra planering på det hela. Annars skulle man alltid få jobba över. 

Finns det något ni behöver förbättra?

– Det gäller att ha en konstant dialog mellan arbetare och arbetsledning. Det är det enda man kan göra för att förebygga eventuell stress. Det har vi delvis, det är inte alltid det lyckas. 

Vad tror du är det bästa sättet att motverka mobbning och kränkande särbehandling på jobbet?

– Genom att alltid prata om det. Då gäller det att ha en bra kommunikation både mot arbetsledning och arbetskompisar. Framför allt mot arbetsledningen, så att den hittar vägar att gå för att det inte ska hända. Man måste ta det i sin linda och inte vara rädd för att att lyfta det om något händer.

Samuel Jarenil, Bromölla – lackerare, RSO, vik ombudsman avdelning 2

Samuel Jarenil
Samuel Jarenil.

Vad kan orsaka stress i lackbranschen?

 • Korta ledningstider
 • Dålig planering
 • Arbetsledaren lovar förmycket till kund för att få in mer i produktion.
 • Inom fordonslackering bestäms tiderna genom Cabas, som delvis ägs av försäkringsbolagen. Detta system harmonisera inte alltid med verkligheten
  och tiderna för att utföra arbetet är pressade.
 • Kraven på kvaliteten är högre än vad som är avtalat
 • Instämpling på objektet är ett stressmoment
 • Delar/objekt levereras inte alltid tillsammans

Hur förebygger ni stress på din arbetsplats?

 • Aktiv dialog med arbetsgivare
 • Kontinuerliga möten på arbetstid där det ges tid att samtala och diskutera problemen

Finns det något ni behöver förbättra? 

 • Förbättra kommunikationen ytterligare mellan arbetstagaren och arbetsgivaren
 • Arbetsledningen deltar i utbildningar i arbetsmiljöfrågor

Vad tror du är det bästa sättet att motverka mobbning och kränkande särbehandling på jobbet?

 • Möten mellan arbetstagare och arbetsgivare
 • Aktivt Skyddsombud/RSO
 • Att vid nyanställning få en bra start, där den anställde blir presenterad för firman
 • Alla på företaget ska bli lyssnade på och tagna på allvar
 • Systematiska arbetsmiljöarbetet för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Personalen måste vara delaktiga och ha inflytande