Jonas Lindberg är utbildningsansvarig i Måleriföretagen. Han har i många år hört ett påstående om att många tjejer slutar i yrket någonstans runt 30-35 års ålder.

– Man tänker nog att det är vanligare att tjejerna slutar när de bildar familj. Men när vi tittar på ålderskategorin 20 till 40 år i Måleriportalen, som har partsgemensam statistik, finns inga sådana skillnader mellan könen. Tjejerna finns kvar i systemet och så även i de äldre åldrarna, säger Jonas Lindberg.

Han menar att det fortfarande är så pass få kvinnor i vissa ålderskategorier att när en enstaka slutar så märks det mer, även procentuellt sett.

– Det är viktigt att vi slutar säga att tjejerna slutar. Att vi går på fakta istället för på en känsla. Annars finns det risk att det blir en självuppfyllande profetia, säger Jonas Lindberg.

Svart på vitt

I Måleriportalen finns partsgemen statistik som är uppdelad bland annat efter ålder och anställningsform.

– Där ser vi om en individ finns med ett år, men är borta året efter. Därför blir uppföljningen enkel att göra, säger Jonas Lindberg.

När han gick igenom statistiken för år 2020 såg han svart på vitt att känslan av att många tjejer slutar vid en viss ålder inte stämmer.

Vi ska vara stolta över att måleriyrket är ett yrke som passar och lockar både kvinnor och män.

Jonas Lindberg

Det året lämnade totalt 521 målare i åldersspannet 26-40 år branschen. Det motsvarar 10 procent på totalen i samma åldersspann.

Av de 10 procent som lämnade var 451 män och 70 kvinnor. Och Jonas Lindberg konstaterar att det sett ungefär likadant ut i många år.

– Vi ska vara stolta över att måleriyrket är ett yrke som passar och lockar både kvinnor och män. De trivs och vill stanna kvar länge i karriären, menar han.

Mer försiktiga

Josefine Krantz, talesperson för Målarnas kvinnliga nätverk MIRA, har själv inte sett statistiken. Därför avstår hon från att kommentera den.

Men hon säger att Målarna frångått att säga att det skulle vara fler kvinnor än män som lämnar yrket.

– Nu säger vi snarare att vi inte vill att någon ska sluta för att man inte känner sig välkommen i branschen. Vi har varit mer försiktiga med att uttrycka oss i termer som att ”kvinnorna flyr branschen medan männen är kvar där hela livet”.

Josefine Krantz skulle dock gärna se att Måleriföretagen och Målarna gemensamt undersöker om det finns olika anledningar till att män och kvinnor väljer att sluta i branschen.

Målare som slutade i branschen 2020

I ålderskategorin 26-40 år fanns totalt 5130 målare. Av dessa var:

  • 4 429 män (86 %)
  • 701 kvinnor (14%)

Under samma år, 2020, lämnade totalt 521 målare i åldersspannet 26-40 år branschen. Det motsvarar drygt 10 procent av totalen i samma åldersspann.

Av dessa var:

  • 451 män (drygt 10 procent av männen, 87 procent av de som lämnade branschen i åldersspannet).
  • 70 stycken var kvinnor (knappt 10 procent av kvinnorna), (13 procent av de som lämnade branschen totalt i åldersspannet).

Källa: Måleriportalen och Måleriföretagen