LO:s representantskap har presenterat en rekommendation för gemensamma avtalskrav.

Senast den 9 december ska de enskilda förbundens styrelser besluta och lämna besked om de är med.

Hur många procents löneökning och hur lång avtalsperiod facken ska kräva i förhandlingarna är inte beslutat, det blir nästa steg i samordningen.

LO:s ordförande beskrev den oerhört tuffa situationen för förbundens medlemmar där många är lågavlönade och drabbas hårdare än andra av den galopperande inflationen.

– När vi ser att fler är beredda att ta sitt ansvar, att näringslivet skär ner på bonusar och utdelningar, när regeringen kommer med förslag som underlättar för vanligt folk, då kan vi också stå upp för att vi tar ansvar, säger Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.

De gemensamma avtalskraven

  • Låglönesatsning som bygger på en insamlande modell och ett knä vid 27 100 kronor. Det innebär påslag i kronor för de som tjänar under 27 100 kronor och procent för de över. En modell som ger mer i löneökning till lågavlönade.
  • Lägsta löner i kollektivavtalen ska höjas mer än lönerna i stort. LO kräver att lägsta lönerna höjs med 115 % av krontalet för de med löner under knät.
  • Att samtliga ersättningar inklusive semesterlön höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna.
  • Förbättrade villkor i avtalsförsäkringar och avtalspension.

Alla måste vara med

LO:s 14 förbund med 1,4 miljoner medlemmar har lite olika ingångar och diskussioner föregick dagens överenskommelse.

– Vi hade tillsammans med övriga förbund i 6F presenterat förslaget om ett krisavtal. Det är den modell vi tror mest på, men det krävs att alla är med, säger Målarnas förhandlingschef Peter Sjöstrand.

Eftersom inte alla höll med så fick vi gå med på den här kompromissen.

Peter Sjöstrand

– Vi tyckte den var värd att prova men eftersom inte alla höll med så fick vi gå med på den här kompromissen.

Låglönesatsningen är i grunden den som använts tidigare men brytpunkten har lagts 1 000 kronor högre. Satsningen på lägstalönerna i respektive kollektivavtal är ny. Den är däremot inte tvingande, varje förbund väljer om de vill driva den i sitt kollektivavtal.

– Vi har lovat att gå armkrok och ge varandra sympatiåtgärder i de fall det behövs, säger Peter Sjöstrand.

Nästa steg

Svensk industri har rapporterat goda resultat och det ser bra ut även framåt. Byggbranschen och bostadsbyggandet har börjat bromsa in.

– När jag pratat med Byggnads har de än inte börjat märka av det på antalet varsel. Om det kommer så är det sen lite fördröjningseffekt innan vi ser det inom måleriet, säger Peter Sjöstrand.

Han säger också att Målarettan däremot märkt ett ökat antal varsel om uppsägning av målare i Uppsala, men det är inget de kan se generellt över landet.

– På lacksidan märker vi inte av ökat antal varsel på grund av strukturella förändringar.

Nu påbörjas processen där de 14 LO förbunden ska komma överens om nästa steg i samordning då avtalskraven ska siffersättas.