Robert Fransson maskerar

För Robert Fransson är det en självklarhet att vara medlem i Målareförbundet. -Jag trivs bra på jobbet men det kan hända vad som helst i framtiden. Därför är det viktigt att vara med i facket; säger han

På Umeå Billackering är det bara Robert Fransson som är medlem i Målareförbundet. För honom är det självklart att vara med. Han har jobbat på lackeringsverkstaden i 16 år.

– Redan när jag gick min utbildning fick jag inpräntat att det är bra att vara med, säger han.

Han tycker att facket måste bli bättre på att ge eleverna på utbildningen information om vad det innebär att vara medlem. Och att de fackliga företrädarna kommer ut till arbetsplatserna på besök oftare.

Robert trivs med sitt jobb och med arbetsledningen, men han är medveten om att förutsättningarna snabbt kan ändras.

– Det kan hända vad som helst på jobbet. Därför är det viktigt att vara med, menar han.

Robert Fransson
– Om facket ska få fler medlemmar bland oss lackerare måste de sikta in sig på skolpresentationer och ge eleverna information, säger Robert Fransson.

Viktigt att påverka

Som till exempel att kunna påverka arbetsmiljön och arbetsförhållandena och få stöd vid omställningar, om det skulle uppstå risk för permittering eller uppsägning.

Just nu har de gott om jobb, men på en liten arbetsplats är man väldigt beroende av varandra. Arbetstempot kan ibland bli stressigt när det är ont om folk och de samtidigt har mycket att göra.

– Arbetsmiljön har blivit mycket bättre under de år jag har jobbat här.

Robert Fransson

– Arbetsmiljön på Umeå Billackering har blivit mycket bättre under de år jag har jobbat här. Det är stor skillnad, konstaterar Robert.

Viktor Vestling som också arbetar i lackverkstaden har stort förtroende för arbetsledningen på Umeå Billackering. Därför tycker han inte det är nödvändigt att vara medlem i facket.

– Jag kan ta ledigt när jag vill. Det är inga problem. Jag tycker medlemsavgiften till facket är för hög. Det är säkert prisvärt och bra att vara med om man har problem med chefen, men det har inte jag, säger han.

Viktor Verstling
– Jag tycker det är för dyrt att vara medlem i facket. Vår chef är bra så jag kan förhandla själv, säger Viktor Vestling.

Inget unikt för Umeå

Att många lackerare väljer att inte vara med i Målareförbundet är inget unikt för Umeå menar Kim Berglund, ombudsman i avdelning 5.

En orsak är att många är med i Metall eftersom de också har avtal i lackeringsbranschen, men facket behöver bli bättre på att besöka arbetsplatserna, medger han.

– En del förtroendevalda, exempelvis RSO från målerisidan, som kommer ut till lackeringsverkstäderna, känner sig ofta osäkra eftersom de inte vet hur en lackering fungerar, säger han

Umeå Billackering & Skadecentrum AB
Umeå Billackering & Skadecentrum AB är den enda verkstad i Umeå som har både plåtslageri- och lackeringsverkstad.

Det är ett problem. Facket får dessutom många gånger lägga ner mycket tid på ärenden som kommer in från måleriföretagen. Och att åka ut på skolpresentation är heller inte alltid lätt.

– På en del skolor vill de inte ta emot oss eftersom lärarna menar att facklig information inte ingår i läroplanen, säger Kim Berglund.

Målareförbundet måste därför lägga upp en strategi så man inte släpper de skolor som är välvilligt inställda till facket, menar han.

Det handlar om solidaritet

Men han är också självkritisk och tycker att facket måste bli bättre på uppsökande verksamhet ute på arbetsplatserna och förklara varför det är så viktigt att vara medlem.

– Vi måste prioritera besök på lackeringsföretagen och sedan göra uppföljningar. Att få fler medlemmar kräver att vi är synliga, säger han.

Fackligt medlemskap handlar ytterst om solidaritet.

Det är ungefär som att jämföra med en krogrunda. Att alla hjälps åt och bidrar med betalningen. Då vill man inte att någon ska åka snålskjuts.

Kim Berglund

– Det är ungefär som att jämföra med en krogrunda. Att alla hjälps åt och bidrar med betalningen. Då vill man inte att någon ska åka snålskjuts, förklarar Berglund.

– Efterlevnaden av avtalet är beroende av hur många medlemmar vi är. Ju fler vi är, desto starkare blir vi i förhandlingarna med arbetsgivaren och då har vi större möjligheter att påverka och få ett bra avtal, fortsätter han.

– Det är viktigt att ha ett övergripande perspektiv och inte prata om specifika företag, avslutar han.