Björn Tidbeck är senior forskare på Rise, ett oberoende, statligt forskningsinstitut och en innovationspartner.

Han har varit sammankallande för en internationell arbetsgrupp i Internationella standardiseringsorganisationen, ISO.

Gruppen har tittat närmare på hur man bäst förbereder stålunderlag innan det ska målas med färg eller andra produkter. För sitt arbete har han fått SIS pris Årets convenor (Årets sammankallande).

Lyhört ledarskap

Juryns motivering: Under Björn Tidbecks lugna, lyhörda och diplomatiska ledarskap har den internationella arbetsgruppen inom Surface Cleanliness, trots starka och ibland motstridiga åsikter inom gruppen, lyckats enas om bra gemensamma lösningar, inte minst vad gäller arbetet med storsäljaren Rostgradsboken.

Därtill är Björn Tidbecks långa erfarenhet, förmåga att se lösningar och pålästa kunskaper – som han frikostigt delar med sig av – värdefulla faktorer som ytterligare bidrar till att driva arbetet framåt.

– Arbetet inom ISO har präglats av starka viljor och stort engagemang från många länder, något som gjort arbetet både svårt och komplicerat, säger Björn Tidbeck i ett pressmeddelande.

Arbetet inom ISO har präglats av starka viljor och stort engagemang från många länder.

Björn Tidbeck

– Av den anledningen är jag mycket glad för att få utmärkelsen Årets Convenor 2022. Det känns dessutom extra roligt att få godkänt betyg i att förvalta det svenska bidraget SS EN ISO 8501-1 och arvet från mina kollegor på 50-60 talet.

I Rostgradsboken finns råd

Den ISO standarden han nämner finns i Rostgradsboken som används för att precisera och utvärdera ytors renhet före rostskyddsmålning.

Den är ett hjälpmedel för konstruktörer och underhållsansvariga som skall precisera krav på rostskyddsmålningssystem samt för dem som utför förbehandling och rostskyddsmålning.

Forskarna på Rise erbjuder sin expertis inom många olika områden. Björn Tidbecks kunskaper kom exempelvis till nytta när tornspirorna på Uppsala domkyrka fick nytt rostskydd.