När?

Under vecka 43 varje år är det den europeiska arbetsmiljöveckan.

Vad?

En kampanj där organisationer i Europa och Sverige under en vecka informerar om arbetsmiljö och kontrollerar arbetsplatser extra mycket.

Varför?

Syftet är att öka medvetenheten om hur viktigt det är att hantera arbetsmiljöfrågor aktivt och på ett sätt som uppmuntrar till delaktighet.

Vem?

Målarnas skyddsombud på arbetsplatserna och regionala skyddsombud är under veckan ute extra mycket och samlat för att informera och göra skyddsronder.

Arbetsmiljöverket bedriver kampanjen genom tillsyn, kommunikation och seminarier i samarbete med arbetsmarknadens parter.

I Sverige är Mynak samordningsansvarig myndighet.

Vilket fokusområde?

I år, 2022, är det extra fokus på stress, våld och kränkande särbehandling som sammanfattas med psykosocial arbetsmiljö.