Robin Bäckström lackerar.

Vi har tappat en del jobb efter corona-pandemin. Nu brukar jag lackera fem till tio objekt per dag, berättar Robin Bäckström.

Hur ska de små lackeringsverkstäderna överleva? Problemen måste lösas inom en snar framtid, annars kan situationen förvärras ytterligare menar Magnus Öhgren.

Han började själv som anställd lackerare på Umeå Billackering 1992 och köpte verksamheten 2009-10.

Sedan dess har företaget gjort omfattande investeringar. Verkstadslokalerna har byggts ut. Nya lackeringsboxar har installerats och 2017-18 startade man en avdelning för plåtreparationer.

Branschen halkar efter

I dag har man elva anställda, varav tre är plåtslagare.

– Det är en fördel att äga sin egen verksamhet och ha både plåtverkstad och lackering. Det ger ett bättre flöde och man har möjligheter att göra en bra planering. En nackdel är förstås att våra forna uppdragsgivare numera ser oss som konkurrenter, säger han.

– Vi följer lackavtalet, men löneutvecklingen halkar efter jämfört med andra branscher och vi riskerar att tappa yrkeskunniga hantverkare.

Magnus Öhgren
– För tio till femton år sedan var det fler sökande än man kunde ta emot till lackeringsjobben. Så är det inte längre. Det är ett problem, säger Magnus Öhgren, vd på Billackering & Skadecentrum AB.

– Inom byggbranschen har man förstått att man måste vara beredd att betala mer i lön. Det gör att deras löner ligger 5 000-6 000 kronor högre i månaden än vad en erfaren lackerare kan tjäna. Så kan vi inte ha det, påtalar Magnus Öhgren.

– Försäkringsbolagen måste höja ersättningen, annars kommer lackeringsverkstäderna att tappa kompetens och riskerar att få lägga ned sin verksamhet, fortsätter han.

En av de anställda på Umeå Billackering har nyligen slutat på lackeringen och börjat arbeta inom byggsektorn istället.

Snedvriden konkurrens

Ett annat problem är vagnskadegarantierna.

Det snedvrider konkurrensen eftersom det bara är märkesverkstäderna som får utföra de reparationer som behöver göras under den tid då vagnskadegarantin gäller. Det hindrar de små lackeringsverkstäderna från att expandera.

Branschen skulle må bra av att man släppte markanden mer fri.

Magnus Öhgren

Försäkringsbolagens kvalitetskrav måste självklart uppfyllas, men branschen skulle må bra av att man släppte marknaden mera fri. Då skulle reparationerna bli enklare att utföra och inte så dyra, framhåller Öhgren.

Att det råder brist på unga som vill utbilda sig till lackerare är ytterligare ett problem, menar han.

– Den praktiska inriktningen inom skolan har försämrats. De har skett en utarmning av hantverksutbildningen under flera år, konstaterar han.

Funderar på att byta jobb

Robin Bäckström har varit lackerare på företaget sedan 2007 och är skyddsombud. Han är nöjd med arbetsmiljön. Såväl ventilation, som utsug och personlig skyddsutrustning fungerar bra tycker han.

– Vi kan ställa in över- och undertryck och hastigheten på fläktarna som vi vill ha det. Om trycket är för lågt så larmar anläggningen, säger han.

Robin Bäckström i skyddskläder.
Arbetsmiljön fungerar bra. Men som skyddsombud ska jag se till att filterna till ventilationsanläggningen byts var tredje månad, säger Robin Bäckström.

– Och vi byter filter var tredje månad. Då är vi noga med att använda friskluftsmask.

Robin lackerar 5-10 objekt per dag och trivs med sitt arbete. Men att han hans lön har tappat jämfört med andra hantverkare är han medveten om.

– Visst har jag funderingar på att byta jobb ibland. Som småbarnsförälder har man stora utgifter. Jag skulle kunna tjäna mycket mer i en annan bransch, säger lackeraren Robin Bäckström.