Malmstens måleri & Färgsättning hade hyrt in byggnadsmålaren från Bemanning Sverige. Olyckan ledde till att måleriföretaget nu ändrat flera rutiner och även infört några nya.

Byggnadsmålaren arbetade från arbetsbock på väggar i en lägenhet när mattrullarna föll över honom. Rullarna hade ställts upp ostabilt mitt i rummet av en mattläggare.

Det påpekade byggnadsmålaren för mattföretaget, enligt bemanningsföretagets internutredning. Av något skäl åtgärdades inte det innan olyckan var ett faktum.

– Arbetsplatsolyckan inträffade samma dag som mattorna ställdes upp där. Det är fruktansvärt att det hände, säger Kent Backman, vd på Malmstens Måleri och Färgsättning.

Långvarigt sjukskriven

Första rullen slog byggnadsmålaren i ansiktet så att han bröt näsan. Den andra hamnade över hans axel. Målaren fick en hjärnskada och blev långvarigt sjukskriven.

Målarnas ombudsman Kenneth Forsberg hjälper målaren söka de ersättningar han har rätt till.

Olyckan anmäldes till Arbetsmiljöverket. Eftersom målaren var anställd på ett bemanningsföretag gjorde Arbetsmiljöverket tre ärenden.

Ett om bemanningsföretaget Bemanning Sverige, det inhyrande företaget (Malmstens) och ett om BRA Bygg, som var samordningsansvarig på byggarbetsplatsen.

Vi inte hade gått igenom vår riskanalys med bemanningsföretaget.

Kent Backman, vd på Malmstens måleri

– En brist vi fann i vår utredning var att vi inte hade gått igenom vår riskanalys med bemanningsföretaget. Vi hade gjort det med vår ansvarige målare på plats ett år tidigare, när bygget startade. Men sommartid hade vi ju utomstående aktörer, säger Kent Backman.

Nya krav på utomstående

Malmstens Måleri & Färgsättning har nu infört ett krav på att alla utomstående aktörer måste ta del av rutinerna och riskanalysen skriftligen.

Finns ett språkligt problem ska bemanningsföretaget informeras, så att det kan översätta informationen till sin personal.

I större projekt ska riskbedömningen vara med i skyddsronderna.

Kent Backman, vd på Malmstens måleri, berättar att de sett över sina rutiner när de hyr in personal.

Företaget har också ändrat rutinen för hur det ska påpekas när ytorna på arbetsstället inte är fria. Som tidigare ska det göras på plats av lagbasen, men även meddelas skriftligt från Malmstens ledning till uppdragsgivaren.

Malmstens ser gärna också ett till skyddsombud på företaget. Idag finns det bara ett.

Bra systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket ser ingen anledning till fler tillsynsinsatser hos Malmstens och ska avsluta ärendet.

Enligt arbetsmiljöinspektör Anette Hjelte har Malmstens måleri & Färgsättning ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Det gäller att alla verkligen ser till så att inget faller mellan stolarna, vilket det ofta gör med bemanningsanställda, säger Anette Hjelte, arbetsmiljöinspektör.

– Det var just bara kommunikationen mellan det uthyrande företaget och dem själva som var problemet i detta fall. Här var det ju också en tredje firma inblandad, som hade ställt mattorna på en plats utan att förankra dem. Då faller ansvaret tillbaka på BRA Bygg som hade samordningsansvaret för byggarbetsmiljön.

Ansvaret kan inte förhandlas bort

Anette Hjelte ser under sina inspektioner ofta att det brister i kommunikationen mellan exempelvis bas-U (byggplatssamordnaren), bemanningsfirman och det inhyrande företaget.

–Flera olika bakomliggande faktorer samverkar när det sker en arbetsplatsolycka. Det gäller att se till att dialogen är bra mellan det uthyrande företaget och det inhyrande. Att alla verkligen ser till så att inget faller mellan stolarna, vilket det ofta gör med bemanningsanställda, säger Anette Hjelte.

Bemanningsanställda faller ofta mellan stolarna.

Anette Hjelte

Enligt en kunskapssammanställning som Arbetsmiljöverket presenterade 2017 var inhyrda utsatta för mer arbetsskador än andra. Varje vecka skadas runt 20 bemanningsanställda på jobbet. 

– De inhyrda kommer in, kan många gånger inte språket och är oftast längst ner i hierarkin på en byggarbetsplats. Då måste bemanningsföretaget vara noga med att de får den introduktion de behöver. Men den ska ges av det inhyrande företaget, säger Anette Hjelte.

Arbetsmiljöansvaret för inhyrda arbetstagare är delat mellan bemanningsföretaget och det inhyrande företaget.

– Det kan aldrig förhandlas bort, säger Anette Hjelte.

Skyldigheter, uthyrande och inhyrande företag

Som kundföretag (inhyrare); är du arbetsledare för den personal ni hyr in från bemanningsföretaget. Då har ni ett speciellt ansvar för att:

  • Åtgärda risker på er arbetsplats så att sjukdomar och olycksfall förebyggs.
  • Vara tydlig mot bemanningsföretaget med vilken kompetens ni är ute efter. Fel person på fel plats kan leda till arbetsskador.
  • Ge den bemanningsanställda en bra introduktion: instruktioner om arbetsuppgifter, rutinerna på arbetsplatsen, säkerheten, riskerna i arbetet och hur man undviker dem. Ni måste även försäkra er om att den bemanningsanställda har förstått instruktionen.
  • Kontakta bemanningsföretaget innan arbetsuppgifterna förändras eller nya tillkommer.
  • Rapportera eventuella olyckor till bemanningsföretaget. Glöm inte att även rapportera händelser som skulle kunna leda till en olycka, så kallade tillbud.
  • Kontrollera att de bemanningsanställdas kunskaper är tillräckliga för arbetsuppgifterna.

Bemanningsföretaget, uthyraren, är arbetsgivare för personalen som hyrs ut. Ni har ansvar för:

  • Att er personal har rätt kompetens för arbetsuppgifterna hos kundföretaget och får en noggrann information om vad arbetsuppgifterna innebär.
  • Att din personal får en god introduktion av kundföretaget. Introduktionen ska innehålla instruktioner för arbetsuppgifter, information om riskerna och hur man undviker dessa och om rutinerna på arbetsplatsen. Det ska också finnas tid för inlärning av arbetsuppgifterna.
  • Din personal får stöd av dig innan, under och efter en uthyrningsperiod.

Källa: Arbetsmiljöverket