Det handlar om Beckers nya färg Mood Air Wall som är en avtorkbar helmatt inomhusfärg. En färg vars bindemedel ”fångar upp” det flyktiga ämnet formaldehyd.

Formaldehyd är ett ämne som finns i byggmaterial, möbler och i ett flertal andra produkter i hemmet. Ämnet kan ge besvär som allergi eller astma.

Enligt Becker kan mängden formaldehyd i luften öka när man tar in nytt byggmaterial i ett rum.

Har effekt i upp till sex år

Målas väggarna med Mood Air Wall minskar mängden formaldehyd med upp till 40 procent redan efter 60 minuter. Effekten håller i sig i upp till sex år.

Vad händer efter sex år, släpps det tillbaka ut i luften? 

– Nej, just den formaldehyd som fångats upp kan inte släppas tillbaka ut i luften under normala förhållanden. Att tiden sex år nämns beror på att vi inte har längre testresultat att hänvisa till.

Elisabet Sahlin
Elisabet Sahlin är hållbarhetschef på Tikkurila där Beckers ingår.

Vad är det för bindemedel?

– Det är ett bindemedel av styrenakrylat-typ, med speciella egenskaper som bidrar till att reducera formaldehyd (se fotnot red. anm).

När jag målar om efter ett antal år, och kanske slipar, är det något jag ska tänka på?

– Vid ommålning gäller precis samma sak som vanligt. Men om man vill behålla egenskapen kan man inte måla över med en vanlig färg, då tappar man effekten.

Miljömärkt och luktfri

Mood Air Wall är certifierad enligt M1 och Eurofins Indoor Air Gold vilket innebär att färgen uppfyller deras krav kring lukt och emission av flyktiga ämnen.

Dessutom är färgen miljömärkt med Svanen och rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet.

Det senare gäller 14 dagar efter målning och inte för dig om målar (som så ofta när färgtillverkarna använder detta som ett plusargument i sin lansering) men färgen klassificeras som luktfri.

Är det fler produkter på väg med ”städande” egenskaper”?

– Vi hoppas ju att den här produkten blir en succé, och då kommer det förstås uppföljare, säger Elisabet Sahlin.

Fotnot

Mood Air wall reducerar nivåerna av formaldehyd genom att bindemedlet i färgen dels kemiskt binder formaldehydmolekylen och distribuerar det jämnt i det torra färgskiktet. Dels omvandlar formaldehyd så att det övergår i ofarlig ånga.

Funktionaliteten är bevisad av ett oberoende laboratorium, Eurofins, enligt testmetoden ISO 16000-23.

Källa: Tikkurila.