REPLIK. I sin ledare i nummer 8 2022 av Målarnas facktidning, beskrivs Sverige som en fullvärdig demokrati utifrån att kunna sin historia. Detta av vår eminente ordförande herr Mikael Johansson.

Det är som alltid trevligt och intressant att följa herr Johanssons ordvändningar i denna spalt. Ibland håller man med och ibland inte och som här reagerar man och vill svara.  Sådan är demokratin! 

När det gäller herr Johanssons begrepp att Sverige som land skulle vara en fullvärdig demokrati kan detta vara en sanning med stor modifikation.

Begreppet demokrati kommer som bekant från grekiskan och består av två (2) ord. Ordet demos som betyder folk och ordet kratein vilket betyder härska. Det vill säga folkmakt. 

För att förtjäna begreppet full demokrati måste ett land och ett folk ha full makt att bland annat tillsätta och avsätta företrädarna och ledarna i alla politiska och samhälleliga sammanhang.

Detta är inte fallet i Sverige idag. År 2022. 

Vi bär med oss ett statsskick som härstammar från 1500-talet och Gustav Wasa, arvsmonarkin – som fortfarande är en konstitutionell institution. Här kan vi som folk inte välja vår ledare i fria val.

Monarkin är som företeelse en rest från en svunnen diktatur. Så länge vi som folk tillåter denna förödmjukande institution kan vi inte kalla oss i Sverige en fullvärdig demokrati!

Detta är också att kunna sin historia!


Svar direkt: Republikanen Mikael Johansson håller med

Folke Bengtsson från avdelning 2, har valt att reagera på min senaste ledare, med utgångspunkt från att Sverige fortfarande är en monarki, och därför inte borde räknas som fullvärdig demokrati.

Som den övertygade republikan jag är kan jag inte annat än hålla med.

Uttrycket full demokrati är inte min egen definition utan är taget från en rapport från Economist Intelligence Unit som mäter Democracy Index, och från världsfacket ITUC som mäter Global Rights Index.

Den förstnämnda har ett index som placerar Sverige bland de fem bästa länderna i världen strax efter republiken Finland.

Listan toppas av monarkin Norge, en tröst är kanske att ingen av länderna på listan har full pott även om Norge är nära med 9,75 av möjliga 10.

Gränsen för att räknas som full demokrati är i detta index satt till 8,01.

Med tanke på länder, tillika republiker, som till exempel Polen och Ungern och USA som har minde smickrande placeringar på listan kan jag dra slutsatsen att monarki eller republik inte får något märkbart genomslag på just detta index.

Att kunna sin historia är kanske det enda sättet att undvika att dess värsta avarter inte återuppstår, dessvärre känner jag en alltmer stigande oro över vart vi är på väg.

Nästa år har Målarna kongress och jag noterar att det var ett bra tag sedan vi hade motioner om att arbeta för införandet av republik i Sverige.

Mikael Johansson, Förbundsordförande Målarna