Jag har varit målare och jobbat sedan 80-talet då målaren var bäst betald på byggen (av arbetarna).

I stort sett, var ackordslönen övervägande av arbetet. 

Det sägs att ackordslönesystemet är huvudlönesystem och lönedrivande, men i lokala förhandlingarna skapas det mesta på överenskommen lön/uppgjord timlön.

Konsekvenserna blir att det lönedrivande huvudlönesystemet får mindre å svagare tillämpning och reallönen generellt inte ökar för hela gruppen.

För att Målarna skall få en reallöneökning bör samtliga krafter samlas för att öka värdet på det lönedrivande ackordet/prislistan.

En falsk valfrihet

Förut växte vi upp med lönerörelsen både från hemmet, skolan och arbetsplatsen men hur kan nytillkomna målare både ha den kunskapen och tillämpa den på sin arbetsplats?

Det räcker inte att bara upplysa och hänvisa till avtal och fritt få välja när de kan hamna i en mycket stark beroendeställning och då blir försvagade i förhandlingarna.

Det räcker inte att bara upplysa och hänvisa till avtal.

Hjälper och driver ombudsmännen/förbundet på för ackordet? Eller räcker det för ombudsmännen att ”bara” rekrytera medlemmar till förbundet?

Upplyser de om att ackordet finns, å sedan lämnar ombudsmännen arbetaren att själv få välja!? Det blir en falsk valfrihet enligt mig.

Målarnas b-lag

Tyvärr skapas det då ett ”B-lag” inom måleribranschen som bland annat har lägre lön och då blir norm för lönesättningen framöver och följden blir mycket svårare i förhandlingarna att skapa reallöneökningar för medlemmarna. (B-laget är inte sämre målare utan bara lägre betalda)

Det blir mycket svårare i förhandlingarna att skapa reallöneökningar.

Ta betalt för ditt kunnande och arbete, inte för din tid du tillbringar borta från hemmet. Om månadslön blir norm, kommer det bli lättare för företag att konkurrera med billigare arbetskraft.

Slutsatsen för mig blir, all kraft på prislistan/ackordet för att åstadkomma reallöneökningar för samtliga målare.

Det vill säga om förbundet verkligen anser, att ackordet är lönedrivande och huvudlönesystem.