Nail it safety Skottsäker vägg heter konceptet som handlar om en lättvägg med spontade fibergipsskivor som klarar skottsäkerhetsklassen FB6.

Väggen består av två lager gipsskivor och ett lager ultraboard på både fram- och baksidan. Skivorna monteras liggande med not och spont, och kräver inte att skarvarna nödvändigtvis ligger över reglarna.

Vid en skjutning går kulan genom första skivlagret, men faller sedan ner i luftrummet mellan de två lagren utan att göra åverkan på det bakre skivlagret.

I princip kan väggar och tak byggas till ett skyddsrum, menar Danogips.

Fler vill ha skottsäkert

Trots den här hårdheten kräver monteringen varken gjutning eller förborrade hål. Gipsskivorna fästs med antingen betongspik eller ballistisk spik med tryckluft och spikpistol.

Enligt Danogips har efterfrågan ökat på skottsäkra utrymmen i allt från offentliga byggnader, polishus, ambassader till föreningar, religiösa byggnader och skolor.

Camilla Lidgren
Camilla Lidgren är teknisk chef på Knauf Danogips.

– Det har tagit nästan två år att få fram vår patenterade produkt, ett halvår att bara hitta rätt sorts spik. Vi är stolta över att nu kunna introducera den första skottsäkra lättväggen på marknaden, säger Camilla Lidgren.

Och näe… det behövs inget skottsäkert spackel för att hålla uppe säkerhetsgraden.