Boverket bedömer att det behövs cirka 60 000 nya bostäder varje år i ett decennium. Men nu sker en kraftig inbromsning av både antalet påbörjade lägenheter och småhus.

Enligt Boverkets prognos kan de påbörjade bostadsrätterna nästan halveras från 2021 till 2023 och in på 2024. Och byggandet av hyresrätter minskar också med runt en tredjedel.

Johanna Bjurskog är bostadspolitisk expert på Riksbyggen, som bland annat ägs av Målarna. Hon framhåller att bostadsbyggandet har en central roll i samhällsbyggandet.  

– Det skapar arbetstillfällen i flera led. Det påverkar i sin tur ekonomin i stort och BNP-tillväxten, säger hon.   

Tabell med prognos för påbörjade bostäder
Prognos för antal påbörjade bostäder, oktober 2022.

Avgörande investeringsstöd

Därför kräver Riksbyggen politiska åtgärder för att hålla igång bostadsbyggandet. Riksbyggen vill att det statliga investeringsstödet för byggande av hyresrätter återinförs. Stödet togs bort vid årsskiftet och den nya regeringen fullföljde avvecklandet i sin budget.

– Stödet var avgörande för att vi kunde bygga hyresrätter med rimliga hyror, säger Johanna Bjurskog.

Regeringen har redan gjort klart att den vill förstärka incitamenten till ökat byggande. Men både Riksbyggen och Byggföretagen väntar på konkreta förslag.

När vi ser den tydliga inbromsningen generellt och av bostadsbyggandet specifikt så är det viktigt att regeringen agerar.

Johanna Bjurskog

– Regeringen måste göra verkstad av detta. När vi ser den tydliga inbromsningen generellt och av bostadsbyggandet specifikt så är det viktigt att regeringen agerar, säger Johanna Bjurskog.

Riksbyggen har ihop med bland annat Skanska initiativet Bygg i tid, där det finns 16 förslag på hur de långa ledtiderna för tillstånds- och planprocesser kan kortas.

– Det är också ett viktigt sätt att främja ett fortsatt byggande, säger Johanna Bjurskog.

Påbörjade lägenheter, 1:a–3:e kvartalet. 2002-2022.

Arbetskraft kommer behövas

Byggföretagens bostadspolitiska talesperson, Anna Broman vill se mer långsiktiga åtgärder än hon menar att investeringsstödet varit. Men regeringens reformutrymme är begränsat.

– Nu gäller det att inte spä på inflationen med stadsbudgeten. Men man kan inte sitta på händerna. Man bör titta på reformer som inte är de mest kostnadsdrivande, men som är träffsäkra och gör att branschen snabbt kan komma igång när konjunkturen vänder.  

Anna Broman
Anna Broman är Byggföretagens bostadspolitiska talesperson.

Byggföretagen vill korta planprocesserna, slopa det skärpta amorteringskravet och se satsningar på att säkra kompetensförsörjningen.

– När hjulen börjar snurra igen behövs enormt mycket arbetskraft, säger Anna Broman.