Jag har märkt att det finns icke-medlemmar som skrattar åt medlemskåren som betalar sin avgift för trygghet, stabilitet, försäkringar och det kollektivavtal som bygger vår bransch gemensamt.

Att de som inte är medlemmar på ett hånfullt sätt behandlar kollegor som mindre värda för att de sätter värde i vår bransch och det avtal som tryggar vår vardag.

Ni som står utanför, ni som valt att inte organisera er:

Hur tänker ni? Tror ni att en förening överlever på förlorade intäkter?

När tryggheten försvinner

Vad sker med kollektivavtalet när arbetsgivarsidan ser att vi inte längre har en styrka i vårt avtal?

När intäkterna sinar, det egna kapitalet sjunker i värde och vi inte längre kan ha en trygg strejkkassa som vapen i strid om vårt kollektivavtal i tuffa förhandlingar?

Då finns ingenting kvar! Och just av den anledningen står vi inför ett vägval kommande år.

Personer som väljer att stanna utanför eller att lämna, överger sina kollegor.

Personer som väljer att stanna utanför eller att lämna, i stället för att stanna och säkra upp, lämnar ett sjunkande skepp och överger sina kollegor.

Som ordförande för en av våra nio avdelningar håller jag med om att vi måste ha organiserade arbetare, och med det menar jag, medlemmar i vår förening som kan ställa upp när det väl kommer till kritan.

Så vad får icke-medlemmar?

Kan ni icke-medlemmar ta del av allt i kollektivavtalet? Det är arbetsgivarens skyldighet, likt vår del som fackförbund, att upprätthålla och respektera avtalets bestämmelser.

För icke-medlemmar är det arbetsgivarens goda vilja som gäller. Avtalet är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. Medlemmar och deras chefer. Ingenting mer.

Vill chefen strypa din arbetstidsförkortning? Ja, det är ju fel, men vem ska driva ditt ärende?

Vill chefen strypa din arbetstidsförkortning? Ja, det är ju fel, men vem ska driva ditt ärende?

Stefan Lövstrand

Facket är ingen verksamhet som funkar på drop-in, bara för att du valt att ”spara” pengar innan du gick med. I slutändan har du inte sparat något alls.

Bli medlem i stället, och ta del av värdet i dina medlemspengar. Det finns hur mycket som helst att ta del utav, framför allt i form av studier och aktiviteter som Målarna anordnar! Inte minst våra uppskattade grillevent som vi har lite varstans i vår avdelning.

Jag välkomnar alla, men jag accepterar inte hån.