Det är framför allt stora a-kassor med många arbetslösa medlemmar som har problem och där väntetiderna kan vara upp till sju veckor.

Enligt IAF, som är a-kassornas tillsynsmyndighet, jobbar många a-kassor övertid i olika omfattning för att klara en rimlig väntetid.

– Hos oss på Byggnads a-kassa har vi för närvarande fyra veckors väntetid, jämfört med tre veckor som är ungefär vad vi brukar ha, meddelar Cecilia Lundqvist som är kommunikationsansvarig på Byggnads a-kassa.