Målarna samlades till centralt avtalsråd för att prioritera kraven förbundet ska ställa i förhandlingarna om nya kollektivavtal för såväl målare som lackerare.

Det som ansågs vara de viktigaste frågorna sammanfattades i en rekommendation till förbundsstyrelsen för beslut och är därefter de båda förhandlingsdelegationernas uppdrag att driva. Vilka exakta krav som förbundet kommer ställa, det får vi återkomma till.

Några av de saker som Ida Åström lyfte fram är att bh ska ingå i uppsättningen arbetskläder eftersom den blir förstörd när det droppar färg på överkroppen och ett tillägg från graviditetspenning upp till full lön.

Ida Åström

Ida Åström, avdelning 5.

Benny Törnell

Benny Törnell, Linköping.

Benny Törnell från Linköping i avdelning 8 hör olika saker beroende på ålder.

– För de yngre är högre lön och ledighet viktigast och de äldre pratar om pension och mer semester.

Frågan om vilka kompetenskrav som ställs för att räknas som målare förlorade förbundet i Arbetsdomstolen. Hur viktig är den och är målarna beredda att driva den i avtalsförhandlingarna?

– Det är viktigt för att höja statusen på jobbet och därmed lönen. Den kommer högt upp på listan av vad vi ska driva tror jag, säger Benny Törnell.

Kronor och ören

Annars handlar det mycket om kronor och ören och ersättning för resorna och resor som del av arbetstiden blir allt viktigare med tanke på vad det kostar att tanka och även försäkringskostnader som ökar.

Håkan Fernström
Håkan Fernström, Arboga.

– Lönen är viktig. På jobbet pratar vi om reallöneökningar och det finns en oro när priserna stiger så mycket mer än lönerna höjs, säger Håkan Fernström från Arboga i avdelning 6.

Förhandlingsledningen som förhandlar med Måleriföretagen i Sverige är Peter Sjöstrand och Stefan Cedermark. Till sin hjälp har de en förhandlingsdelegation.

Vad hände när måleriavtalet förhandlades förra gången?

  • När avtalet som löpte ut 30 april 2020 skulle förhandlas förlängdes avtalet på grund av pandemin och förhandlingarna sköts fram sex månader.
  • Målarna varslade om strejk då motparten sa nej till fackets krav men inte kom med något slutbud.
  • 36 minuter innan strejken skulle bryta ut skrev parterna under medlarnas bud.
  • Avtalet följde industrins märke på 5,4 procent på 29 månader fördelat på två perioder. 1 december 2020 +5,75 kr/tim och 1,9 % på ackordet. 1 maj 2022 +4,50 kr/timme och 1,7 % på ackordet.
  • Höjning av reseersättningen med 2 kronor utöver de skattebefriade 18:50 som 2023 blev 25 kronor.
  • Pensionsinbetalningarna ska betalas in månadsvis och alla som tjänar över 41 750 kronor får en extra avsättning på 30 procent.
  • Insättningarna för avtalspension görs från 22 års ålder.
  • Grundutbildningen för skyddsombud och arbetsgivare förlängs och kommer även att omfatta arbetet mot sexuella trakasserier.
  • Arbetsgivarsidan fick inte igenom ändrad arbetstidsförläggning, försämrad beräkning för arbetstidsförkortning, borttagande av betald ledighet för nyanställda, försämrad semesterlöneutbetalning.