De två målarna har varit anställda på Hultaberg måleri, men slutade på företaget i januari 2022. Men enligt Målarna har företaget inte betalat ut kollektivavtalsenliga löner till de båda medlemmarna under perioden 1 juli 2017 till 14 januari 2022.

De ska inte heller ha fått övertidsersättning utbetalda, trots att de ska ha beordrats att jobba övertid. 

Målarna skriver i stämningsansökan att det på avtalsområdet tillämpas tidlön, som består av garantilön som fastställs i kollektivavtalet och ett individuellt tillägg.

Men Hultaberg Måleri har tillämpat en annan löneform än tidlön och har därför brutit mot kollektivavtalet, enligt Målarna. 

Yrkar även på skadestånd

Förbundet yrkar i AD att företaget totalt ska betala cirka 643 000 kronor till den ena medlemmen för utebliven tidlön, övertidsersättning, sjuklön, semesterlön och arbetstidsförkortning. För den andra medlemmen yrkar förbundet cirka 623 000 kronor för de uteblivna ersättningarna. 

Förbundet yrkar också att företaget ska betala 75 000 kronor i allmänt skadestånd till var och en av dem.  

För egen del kräver Målarna 100 000 kronor i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott och 50 000 kronor för brott mot medbestämmandelagen, mbl. 

Företaget dök inte upp

Hultaberg Måleri bestred Målarnas lönekrav, men påkallade ingen förhandling.

Målarna skickade då en förhandlingsframställan till företaget om lokal tvisteförhandling den 12 augusti 2022 och sedan en om central förhandling som var satt till den 6 oktober 2022.

Företaget meddelade att de inte skulle komma på någon av dem. Det är förhandlingsvägran, konstaterar Målarna.