Byggnads har granskat lönerna för arbetstagare som utför logistikarbete och leveranser i Stockholm och Göteborg hos byggjätten JM AB. Av granskningen framkom att bolaget brutit mot kollektivavtalet.

Det handlar om att arbetstagarna inte har erbjudits heltidsanställningar, utan istället ”minst 4 timmar per vecka”.

Därutöver har bolaget konstruerat en egen lönetrappa, med enligt Byggnads, felaktiga fördelningstal. Dessutom har bolaget inte betalat ut den helglön som arbetstagarna, enligt Byggnads, har rätt till.

Byggnads menar att då JM har brutit mot kollektivavtalet har förbundet rätt till skadestånd.

”Det ska inte i något fall te sig lönsamt för en arbetsgivare att sätta arbetstagarnas rätt åt sidan från vad lag och avtal innehåller”, skriver Byggnads i sin stämning.

Ersättning för kränkning

I det yrkade beloppet, 11 miljoner kronor, ingår dels ersättning för den kränkning som förbundet utstått genom att bolaget underlåtit att följa avtalet, dels den förtjänst som bolaget har gjort genom att underlåta att betala full lön och andra ersättningar till de berörda arbetstagarna.

Det senare uppgår enligt Byggnads beräkningar till 8,5 miljoner kronor. Totalt berörs 40 anställda av stämningen.

Byggnads lämnar samtidigt in en stämning mot JM ABs dotterbolag JM Supply AB på 200 000 kronor. Även detta gäller brott mot kollektivavtalet.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Elektrikern, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.