– Jag tror att i framtiden kommer exoskelett i olika former vara lika vanligt och självklart som att bära hjälm.

Det säger Sajid Rafique, universitetslektor och forskare inom elektroteknik och robotik vid Högskolan i Gävle. Sedan flera år arbetar han med olika projekt kring exoskelett på uppdrag av EU-finansierade medel.

– 2018 beräknades arbetsrelaterade skador med sjukfrånvaro kosta 240 miljarder euro inom EU, årligen. Därför har det blivit ett stort forskningsområde även om det fortfarande är i sin linda ännu, säger han.

Och det är inte bara pengar utan också olika grader av lidande och problem för så många som 44 miljoner drabbade arbetare inom EU.

– Inom våra olika projekt har vi bland annat testat muskelaktiviteten hos användarna med hjälp av sensorer på kroppen. Där har vi uppmätt 60 procents reduktion av använd muskelkraft när exoskelett använts.

Kvinna lyfter tungt verktyg högt upp med hjälp av ett exoskelett.

Exoskelett med batteri ger aktiv extra kraft

Materialnytt

Positiva resultat från Ford

Sajid Rafique menar att nyttan är otvetydig, men att den stora tröskeln nu är att få användarna med på tåget och vänja sig. Både företagen och de enskilda arbetarna.

Stora företag inom bilindustrin har varit tidiga på bollen och resultaten har varit positiva; Exempelvis har amerikanska bilföretaget Ford rapporterat en minskning på hela 83 procent av sjukfrånvaro inom en grupp som fått använda exoskelett i produktionsarbetet.

– Utmaningen blir att få de små och medelstora företagen att förstå nyttan. Jag tror också att vi i framtiden både behöver och kommer att ha mindre och smidigare exoskelett som får plats under kläderna. Detta för både armar och ben, säger Sajid Rafique.

Jag tror att använda exoskelett som hjälpmedel kommer bli lika självklart som att bära hjälm.

Sajid Rafique

Risken att bra hjälpmedel kan få arbetsgivare att tvinga anställda till monotonare arbete, vilket i sig kan bli skadligt, menar han är en filosofisk debatt som han är försiktig att ge sig in i.

– Jag tror att använda exoskelett som hjälpmedel kommer bli lika självklart som att bära hjälm, och där har vi inga problem idag, säger Sajid Rafique.

Att användandet av hjälm är oproblematiskt håller dock inte Målarna och deras skyddsombud med om.