Den totala minskningen i förbundet är lägre 2022 än året innan. Men med 13 053 medlemmar är man långt under det tidigare målet om 15 000 medlemmar.

Enligt rapporten Vägval 2023 fattas det 2 000 medlemmar för att Målarna ska kunna fortsätta som eget förbund med nuvarande organisation.

Efter flera år med minskat antal medlemmar vände avdelning 3 den trenden. 208 nya medlemmar skrevs in, samtidigt gick 142 medlemmar ur i den västra avdelningen. Det slutade med ett plus på 60 personer (+4%)

– Vi ökar för vi gör jobbet vi är ålagda. Många förtroendevalda är med och besöker många arbetsplatser och skolor, säger Anton Jakobsson, vice ordförande i avdelning 3.

Ung och energisk styrelse

Styrelsen som tillträdde 2021 var ung och många nya kom in med stor energi. Ordförande Leo Koivisto förklarar att de byggt upp resurser och kunskaper under tiden de bedrivit verksamhet och tagit vara på den kunskap som fanns.

– Ett viktigt jobb är att hitta personer. Det ligger ett krav på styrelsen att vara med i verksamheten operativt, inte bara demokratiskt. Samtidigt är ingen ensam, vi jobbar tillsammans, när man känner sig redo kan man stå på egna ben.

Målet för den utåtriktade verksamheten är att träffa medlemmar och fånga upp deras frågor samt att skriva in nya medlemmar.

– Vi har gjort det vi ska. Följt målplanen och använt budgeten till uppsökeri, skolinformation, 5-timmars facklig information på betald arbetstid och så vidare.

Region 1 med avdelningarna i södra delen av landet (avdelning 2,3,4) är den enda som ökar medlemsantalet. Region 2 i Mellansverige (avdelning 1,6,8) minskar och allra mest minskar medlemsantalet i norra Sverige region 3 (avdelning 9,10,5).