Användandet av ackordet har minskat under många år. Nu är det nere på ungefär 17 procent. Enligt Målerifakta är användandet av mätarnas tjänster snedfördelat över landet.

”Den absoluta majoriteten av mätningen sker i storstadsregioner och i exploateringsområden varför Målerifakta behöver anpassa sin bemanning efter efterfrågan.” skriver de i ett pressmeddelande.

Förhandlingarna mellan Målarna och Målerifakta är i skrivande stund inte avslutade.

”Målerifakta kommer fortsatt vara tillgängligt för alla kunder i hela landet, genom såväl platsmätning som digitalmätning.” skriver Målerifakta.

På arbetsplatsen

Pengar att tjäna på att mäta ditt jobb

Reportage

Det här gör Målerifakta

Målerifakta är ett aktiebolag som ägs gemensamt av Måleriföretagen och Målareförbundet. Företaget har 44 mätare anställda från norr till söder.

Deras uppdrag är att genom mätning och administrativ behandling av mätningsunderlagen ta fram ett korrekt underlag för uträkning av ackordslöner.

I uppdraget ingår också att utbilda måleriföretagen i att göra korrekta ekonomiska planer för sina uppdrag.

Målerifakta har kollektivavtal med Målareförbundet.