Varför utreder ni inte en sammanslagning med Elektrikerna?

I tidigare utredningar har Elektrikerna varit ett av flera förbund där vi diskuterat sammanslagningar. I nuläget är det bara vi som är inne i den här processen.

För oss är Byggnads det naturliga alternativet.

Byggnads är för oss det naturliga alternativet i kraft av sin storlek, de resurser de har och att våra medlemmar finns på samma arbetsplatser i väldigt stor utsträckning.

Sen har vi även att ta hänsyn till LO:s organisationsplan av vilken det framgår att målarna i det fall vi inte är ett eget förbund hör ihop med Byggnads.

Hur stora besparingar ska göras om beslutet blir att fortsätta som eget förbund?

Inte helt lätt att svara på då det förändras utifrån hur många medlemmar vi är, det vill säga hur stora medlemsintäkter vi har och hur avkastningen blir på det kapital vi har.

Men i runda slängar behöver vi göra besparingar på 20-30 miljoner kronor på årsbasis.

Hur ska de besparingarna göras?

Vår utgångspunkt är att de besparingar vi gör ska drabba medlemmarna så lite som möjligt.

Förslagen till besparingar rör exempelvis minskade kontorsytor, effektiviseringar på IT området se över antalet anställda i organisationen med mera.

Pågår förhandlingar med Byggnads eller är det klart hur en uppgång skulle gå till?

Det regleras i våra stadgar hur en upplösning av förbundet och en uppgång i ett annat går till. Vi har inte haft några formella förhandlingar med Byggnads, däremot har vi så klart informerat och diskuterat vissa frågor.

Det är målarnas eget beslut och ingen annans.

Det vi framfört till Byggnads är att det är målarnas eget beslut och ingen annans och att det måste ha sin gång.

Vid en uppgång i Byggnads, kommer ombudsmän följa med och föra vidare kunskap?

Det är viktigt att kunskap och erfarenheter om våra avtal tas tillvara. Det finns inga andra som har den kunskapen så självklart kommer våra ombudsmän behövas.

Det är viktigt att kunskap och erfarenheter om våra avtal tas tillvara.

Det finns även lagstiftning som reglerar vad som gäller i samband med sammanslagningar av företag och organisationer, lön och anställningsförmåner, beräknad anställningstid och så vidare.

Lackerarna – ska de också organiseras av Byggnads?

Om det blir en uppgång så ”tar vi med” alla de medlemsgrupper och yrkeskategorier vi har. Hela Målareförbundet med allt vad det är idag blir en del av Byggnads.

Vad händer med Målarnas facktidning?

Det är inte helt klart vad som händer med tidningen. Men en naturlig utgångspunkt är att det inte kommer att finnas två facktidningar i ett och samma förbund.

När tas beslutet?

Kongressen den 23-25 augusti 2023 ska fatta beslutet. Men enligt våra stadgar måste två efterföljande kongresser med minst tre månaders mellanrum fatta beslut i frågan.

Två efterföljande kongresser med minst tre månaders mellanrum fatta beslut.

Så om kongressen i augusti tar ett beslut om uppgång i Byggnads kommer det att följas av en ny kongress som ska fatta samma beslut för att det ska bli en uppgång i Byggnads.