Vad är en motion?

En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet eller förbundets kongress ska rösta om.

Vem kan lämna in en motion?

Alla medlemmar kan lämna in motioner. Du kan lämna in en motion till din avdelning som styrelsen kan besluta att ställa sig bakom innan de skickar den vidare till förbundsstyrelsen. Eller så kan du skicka en enskild motion direkt till förbundsstyrelsen.

Hur skriver jag en motion?

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  • Inled med en bakgrund och beskriv ärendet.
  • Avsluta motionen med att föreslå ett beslut. Formulera en eller flera ”att-satser”
  • Skriv under med ditt namn, sektion och avdelning

Kan jag få hjälp?

Du kan be facket lokalt om hjälp hur du skriver en motion.

När ska motionen skickas in?

Det gäller att hålla koll på vilka datum som motioner senast kan skickas in. När det gäller kongressen 2023 så kan du fram till 23 februari skicka in enskild motion direkt till förbundsstyrelsen.