Vad ska jag göra om jag mår dåligt på jobbet?

Prata först med din chef så att ni kan se över dina arbetsuppgifter och kanske hitta en lösning.

Om du inte får hjälp av arbetsgivaren kan du vända dig till ditt skyddsombud eller till läkare på vårdcentralen eller på företagshälsovården.

Vilka orsaker kan göra att jag mår dåligt på jobbet?

Du kan må dåligt på grund av saker som stress, dåligt ledarskap, otydligt ledarskap eller brist på återhämtning till exempel. 

Att utsättas för det som kallas kränkande särbehandling (trakasserier, utfrysning eller mobbning) kan också leda till ohälsa.

Vad är arbetsgivaren skyldig att göra?

Arbetsgivaren måste regelbundet undersöka arbetsplatsen för att se om det finns risker för ohälsa. Detta enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsgivaren måste också lyssna på sina anställda och vara lyhörd för hur de mår. Du som anställd ska tala om i fall du hittar risker i din arbetsmiljö. 

Hur mycket måste arbetsgivaren anpassa?

När ett behov av arbetsanpassning har konstaterats ska arbetsgivaren utreda och ta ställning till hur den ska utformas.

Arbetsuppgifterna ska anpassas så mycket som behövs för att arbetstagaren ska kunna fortsätta utföra sina arbetsuppgifter. 

Vanligaste orsakerna till långvarig sjukfrånvaro

Vad räknas som psykisk ohälsa?

Enligt Folkhälsomyndigheten är det allt från tillfälliga besvär med oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som ångest och depression.

Psykisk ohälsa påverkar hur du fungerar i din vardag och hela ditt välbefinnande.

Räknas stress som psykisk ohälsa?

Nej. Stress är en psykologisk och biologisk reaktion på inre eller yttre påfrestningar.

Men stress kan leda till att du drabbas av ångest och oro eller till exempelvis kardiovaskulära sjukdomar. 

Vad kan jag göra åt psykisk ohälsa?

Prata med vänner och familj om hur du mår. Försök sova ordentligt, ät bra och rör på dig.

Om det inte räcker, vänd dig till en läkare eller sök annan hjälp, som samtalsstöd. 

Kan jag få samtalsstöd betalt av arbetsgivaren?

Det finns en möjlighet att använda friskvårdsbidrag för till exempel en kurs i stresshantering. 

Vad kan jag göra om min kollega mår dåligt?

Våga fråga hur den mår och var beredd på att höra det ärliga svaret.

Du kan även hjälpa din arbetskamrat att kontakta skyddsombudet, företagshälsovården eller chefen.

Var kan jag få hjälp?

Förutom din vårdcentral eller företagshälsovård finns det hjälplinjer du kan ringa till och få stöd.

Till exempel: Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80 och Jourhavande präst nås via 112.

Mind Självmordslinjen finns både på chatt via mind.se och kan också nås på telefonnummer 901 01.