– Allt handlar så mycket om att spara tid och energi i dag, säger Martin Ochs.

Han är affärsteknisk chef för Lechler i Norden och på Svenska mässan i Göteborg puffade han extra för deras nya spackel Ultrafan. Spacklet är härdande med UV-ljus och främst tänkt för mindre lackskador. Flera förbättringar jämfört med föregångarna från flera märken, menar Lechler.

– Det härdar snabbt, redan efter 9-10 sekunder är det helt genomhärdat. Dessutom är det lösningsmedelsfritt, helt fritt från styren, säger Martin Ochs.

Utan styren är massan helt ”död” och eftersjunker inte vilket sparar en spackling.

– Och här har du en VOC-halt på noll, det är viktigt. Vi räknar med att det kommer en klarlack med liknande förutsättningar också framöver.

Spännande, då just klarlack är ett problem, inte minst vid torkning.

Styren: Kan ge nervskador

Styren, eller vinylbensen, används ofta vid tillverkning av olika plaster. Ämnet är klassat som ”möjligt cancerframkallande för människa” av IARC och inandning av höga halter kan ge skador på nervsystemet.

Källa: Prevent.se

”Det blir snabbt pengar”

Svenska PIVAB, lackboxar och färdiga ventilationssystem, står i montern bredvid och för dem har energieffektivitet alltid varit i fokus, menar Roland Johansson, utvecklare på produktsidan.

Roland Johansson
Roland Johansson på svenska PIVAB hade fullt upp i montern där deras system återvinner uppåt 75 procent av spillvärme.

– Men nu är det mer aktuellt än någonsin. Vi jobbar med LED-belysning, energieffektiva motorer och inte minst hög återvinningsgrad i en lackcirkel där vi återvinner 75 procent energi ur från luften. Med dagens priser blir det snabbt pengar, säger han.

Montern är välbesökt.

Miljövänligt alternativ

Arbetsmiljömässigt för lackerare sticker Veidec ut på mässan med flera miljövänliga produkter. Inte minst den nya Eco Finisher; Ett biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel som kan ersätta thinner, aceton, silikonrengöring och Brake Clean enligt Per Ågren, säljare och produktutvecklare. Han är förstås jävig, men…

– Jag har hållit på 34 år i branschen och aldrig varit med om något liknande.

Per Ågren
Per Ågren på Veidec är nöjd med sina nya miljövänligare produkter.

Men vad är det?

– Väldigt enkelt förklarat så är det moderna tenzider som reagerar ihop med alkohol och då ger en synergieffekt.

Eco finisher rengör plast för bättre vidhäftning innan limning och lackning, men kan också användas på textiler och fläckborttagning och ersätta tvätt-thinner i färgsprutor.

Eco Finisher är utvecklad av Veidec själva och ingår i deras serie Green World.