Arbetsgivarna vill ha längre provanställning. Dagens Måleriavtal säger tre månader. Måleriföretagen vill ha lagens sex månader. Då kommer fler våga anställa lärlingar anger de som ett argument.

Måleriföretagen vill slippa förhandla om de anlitar underentreprenörer som är medlemmar i Måleriföretagen.

De vill ta bort ”fem dagar betald ledighet” – för de flesta. Den ska finnas endast för de som blir återanställda på en tillsvidareanställning, enligt 25§ lagen om anställningsskydd.

Arbetstidsförkortning ska inte kunna tjänas in av exempelvis den som är studieledig, och om en medarbetare inte arbetat hela året ska arbetstidsförkortningen reduceras.

Har mer tid tagits ut än vad som faktiskt tjänats in ska arbetsgivaren ha rätt att kvitta överskridande belopp på årets sista lön eller slutlön vid avslutad anställning.

Ovanstående är några av Måleriföretagens krav i förhandlingarna som nu inletts.

Här kan du läsa de fullständiga kraven.

Camilla Hedström som är förhandlingschef på Måleriföretagen vill inte kommentera avtalskraven under pågående förhandling men skriver i ett mejl:

– Jag hoppas i detta inledande skede att förhandlingarna kommer att präglas av konstruktiva och lösningsorienterade diskussioner kring båda parters yrkanden.

Svårt att komma överens

Målareförbundet säger att de själva är återhållsamma med stora reformkrav i årets avtalsrörelse. Deras fokus är att få ut så mycket som möjligt i pengar och ersättningar till medlemmarna, i ett kort avtal, i en orolig tid.

Avtalssekreterare Peter Sjöstrand konstaterar att motparten däremot ställer krav på omfattande förändringar i kollektivavtalet.

Vem som helst kan med andra ord betraktas som målare utan vare sig någon måleriutbildning eller erfarenhet.

Peter Sjöstrand, Målarnas avtalssekreterare

Exempelvis att arbetsgivaren på egen hand utan några avtalsregleringar ska avgöra vilka som är målare utan några krav på kvalifikationer.

– Vem som helst kan med andra ord betraktas som målare utan vare sig någon måleriutbildning eller erfarenhet. Det innebär i praktiken att hela utbildningsavtalet och lärlingssystemet sätts ur spel, säger Peter Sjöstrand.

Inget motbud på lönekrav

Målarna vill istället förändra paragraf 2 genom att ta bort kravet på fyra års anställning. Så kompetenskravet antingen kan styrkas genom utlärlingsbetyg eller godkända arbetsprover.

– Jag kan konstatera att det på pappret känns som att vi står långt ifrån varandra i flera frågor, men nu inleder vi förhandlingarna så får vi se vad som är det möjligas konst.

Måleriföretagen likt andra arbetsgivarorganisationer kommer inte med något motbud på lönekravet. De har för avsikt att följa märket som sätta av industrins parter.

Industrins avtal ska vara på plats 1 april. Måleriavtalet löper ut 30 april.