6 timmars arbetsdag

6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Ett sätt att locka nya till branschen och en bättre arbetsmiljö för de som redan är anställda.

Bolag som provat detta har sett minskad sjukfrånvaro samtidigt som produktionen ökat enligt Målareförbundet.

Anställningsskydd för gravida

Målarna vill ha en reglering i kollektivavtalet som ger samma skydd som föräldralediga har enligt lagen om anställningsskydd (las) även för de som är lediga med graviditetspenning eller sjukskrivna med graviditets besvär.

Denna reglering finns i Målarnas andra kollektivavtal – men ännu inte i lackavtalet. Skyddet innebär att den som är ledig med graviditetspenning (från Försäkringskassan) inte kan sägas upp på grund av arbetsbrist under ledigheten.

Arbetsmiljö

I dagens kollektivavtal står så här: För arbetstagare anordnar och bekostar arbetsgivaren vartannat år, dock längst intill dess arbetsgivaren anslutit arbetarna till företagshälsovårdscentral, en hälsokontroll. Denna skall vara minst enligt den modell ”Anpassad hälsoundersökning”.

Facket vill ha en förtydligande skrivning om att den anpassade hälsoundersökningen (vars punkter finns i en bilaga) gäller oavsett vårdgivare.

Övertid

Höjd ersättning vid övertidsarbete och krav att arbetsgivaren ska ge besked om övertidsarbete tidigare, senast kl 12 samma dag.

Skift och OB

Vid ändring av schema vid skiftarbete ska arbetsgivaren förhandla en månad innan.

Avtalspension

Extra pensionsinsättning med x procent av lönesumman för alla arbetare oavsett ålder inom kollektivavtalet.

För arbetstagare som uppbär graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning skall  premien för extra avtalspension, motsvarande, x procent av lönesumman omfattas av premiebefrielseförsäkringen.

Semester

Möjlighet till återhämtning ska inte vara en ekonomisk fråga – höj semesterersättningen yrkar Målarna.

Kompensationsledighet

Målarna vill att parterna i avtalet ska fortsätta med förbättringar avseende kompensationsledigheten.

Arbetstagaren ska bestämma över när kompledigheten tas ut och att antalet lediga timmar ska beräknas utifrån anställningstid.

Lön

Lönekraven är i enlighet med LO:s gemensamma krav.

4,4 % och samma höjning på alla ersättningar inklusive semesterlön.

Låglönesatsning med påslag i kronor (1 192 kr) för de som tjänar under 27 100 kronor.

Avtalets lägsta löner ska höjas mer än lönerna i stort, med 1 371 kronor.

Försäkringar och pension

Förbättrade villkor i avtalsförsäkringar och avtalspension.