Helåret 2021 tjänade kvinnor i måleribranschen 98,7 procent av vad männen tjänade. 

– Till 2022 års analys ser vi att gapet ökat. Då tjänade kvinnorna 97,7 procent av vad männen tjänade, säger Josefine Krantz, som tagit del av lönestatistiken för 2022.  

Under kvartal fyra var siffran 97,01 procent. 

Före pandemin var det under lång tid en trend i samhället med ett minskande lönegap mellan kvinnor och män. 

Efter pandemin har utvecklingen i stället gått åt andra hållet. Nu ökar lönegapet igen. 

Rekordmånga varsel

I början av pandemin varslades rekordmånga och ett stort antal människor fick lämna tillfälliga anställningar enligt Medlingsinstitutet. Privatanställda arbetare drabbades hårdast av uppsägningar. Det är också bland dem som löneskillnaden är som störst.

Josefine Krantz, som även är tillförordnad ombudsman på Målarnas avdelning 6, vet inte om det gäller även för måleribranschen. 

Vår bransch har ju egentligen gått som tåget utom just några månader i början av pandemin.

Josefine Krantz

– Vår bransch har ju egentligen gått som tåget utom just några månader i början av pandemin. Jag tycker inte att det borde vara en legitim förklaring till våra löneskillnader, säger hon. 

Målarna och arbetsgivarna sköt upp kollektivavtalsförhandlingarna 2020 på grund av pandemin. 

– Men sedan dess har vi haft en revidering och en utläggningsförhandling av lönerna två gånger. Där skulle vi ha haft möjlighet att korrigera skillnaderna, men det har inte blivit gjort, konstaterar Josefine Krantz. 

Hon efterlyser nu en åtgärdsplan från förbundet för att komma tillrätta med löneskillnaderna mellan könen. Det är en av att-satserna hon skrivit i en motion till årets kongress. Den handlar bland annat om att Målarna ska ta fram strategier för att stadgarnas portalparagraf ska uppfyllas. 

Josefine Krantz
Josefine Krantz, tf ombudsman i Örebro.

– Det står där att vi ska ha en social och ekonomisk demokrati, präglad av jämlikhet och jämställdhet. Stadgeparagrafen uppmuntrar till att inte bara slänga sig med fina ord utan att faktiskt göra det man säger, säger Josefine Krantz.  

En feministisk organisation

I motionen skriver Josefine Krantz att förbundet behöver ha strategier för att eliminera den oförklarliga löneskillnaden mellan män och kvinnor bland Målarnas medlemmar. 

– Vi har faktiskt antagit att vi är en feministisk organisation, säger hon.  

Josefine Krantz uppfattar inte att så många arbetsgivare längre rent ut säger att de inte vill ge en högre lön på grund av att personen är tjej. 

– Man har börjat få en förståelse för att det faktiskt är olagligt att diskriminera folk på grund av kön.

Samtidigt tror hon att få arbetsgivare skulle erkänna ens för sig själva att de gör sig skyldiga till diskriminering. 

– Som arbetsgivare bör du ändå fundera på om du bedömer en arbetstagare hårdare eller annorlunda för att den är tjej, säger Josefine Krantz.