Mer pengar

I en osäker tid med hög inflation är lön och olika kostnadsersättningar i avtalet prioriterade för Målarna. Som en del i LO-samordningen står de bakom yrkandet på löneökningar med 4,4 procent.

Målarna kräver att ökningen ska läggas på avtalets olika löne- och kostnadsersättningar som exempelvis garantilön, semesterlön, reseersättningar, ackordsprislista, graviditetsersättning, avtalspension med mera.

Förändra paragraf 2 om vem som är målare

I §2 om garantilön kräver Målarna att regleringen om styrkande att hen arbetar som målare i minst fyra år stryks.

Då återstår utlärlingsbetyg och godkänt arbetsprov som bevis på yrkeskompetens. Annars kan personen anställas enligt utbildningsavtalet.

Det här kravet kommer som en följd av domen i Arbetsdomstolen där parterna hade olika syn på hur avtalet skulle tolkas.

Utbildningsgaranti

Inför en färdigutbildnings-garanti för lärlingar.

Arbetskläder

Anpassa och komplettera arbetskläder för kvinnliga målare. En komplettering är BH som kvinnor idag måste använda sin privata som ofta blir förstörd av färg spill som går igenom t-shirten.

Anpassa försäkringar till ny pensionsålder

De kollektivavtalade försäkringarna vid exempelvis sjukdom och arbetsskada har en åldersgräns på 65 år. Den höjda pensionsåldern innebär att det uppstår ett glapp där arbetstagare inte är försäkrade.

LO och Svenskt näringsliv har ännu inte justerat detta och nu kräver Målarna att om situationen innebär skada för enskild medlem måste detta kompenseras på annat sätt.

Ta bort servicearbetare i Måleriportalen

Att kategorin servicearbetare tas bort i Måleriportalen ses som en naturlig följd av att servicearbetaravtalet upphört att gälla.

Ett-årigt avtal

Utgångspunkten för Målareförbundets krav är avtal på 12 månader. Skulle avtalsperioden bli längre kommer facket komma med nya krav som motsvarar värdet av den längre avtalsperioden.

Försäkringar och pension

Förändringar i försäkringar och avtalspension förhandlas mellan LO och Svenskt näringsliv för samtliga LO förbund.