Målareförbundet är låsta till LO-samordningens lönekrav på 4,4 % men kräver att målarna ska få höjning på avtalets alla löne- och kostnadsersättningar som reseersättningar, avtalspension och semesterlön.

– Ändrar man i allmänna villkor finns ofta en kostnad för det och då minskar utrymmet för lön, säger Målarnas avtalssekreterare Peter Sjöstrand och fortsätter:

– Det är inte tider för stora reformer när folk har det tufft att få vardagen gå ihop. Vi fokuserar därför på lön och ersättningar.

Utbildningsgaranti för lärlingar

Under avtalsråden framkom att facket har ett tydligt mandat från medlemmarna att driva frågan om yrkeskompetens eller det som kommit att kallats vad är en målare. Frågan är viktig anser medlemmarna.

– Jag är besviken på Måleriföretagens inställning som går stick i stäv med hantverkstraditionen.

Nu ställer Målarna krav på att ”hen arbetat som målare i minst fyra år” tas bort under paragraf 2. Då återstår utlärlingsbetyg och godkänt arbetsprov som bevis på yrkeskompetens.

Måleriföretagens inställning går stick i stäv med hantverkstraditionen.

Peter Sjöstrand

Dessutom vill Målarna att lärlingar ska ges ett löfte om att slutföra sin utbildning, en utbildningsgaranti likt den som fanns fram till 1991.

– När ett företag tog sig an en lärling var det ett förpliktigande. Det är problematiskt för lärlingar att komma ut i arbetslöshet och hitta en arbetsgivare som plockar upp det åtagandet, säger Peter Sjöstrand.

Försäkringar vid höjd pensionsålder

Den höjda pensionsåldern innebär att det uppstår ett glapp där arbetstagare inte är försäkrade genom de avtalade försäkringarna. LO och Svenskt näringsliv har än inte justerat detta.

– Vår ingång är att det är orealistiskt att våra medlemmar ska drabbas. På nåt sätt måste Måleriföretagen kompensera detta, säger Peter Sjöstrand.

Det är orealistiskt att våra medlemmar ska drabbas.

Peter Sjöstrand

Att kvinnor ska ha arbetskläder anpassade till deras kropp anser facket är självklart och ställer nu också krav på att bh ska ingå i setet med arbetskläder.

Målarna är tydliga med att utgångspunkten är ett-årigt avtal. Blir det tal om längre avtal kommer det ställas andra krav som är anpassade till avtalets längd.

Målarnas krav i avtalsrörelsen

Mer pengar
I en osäker tid med hög inflation är lön och olika kostnadsersättningar i avtalet prioriterade för Målarna. Som en del i LO samordningen står de bakom yrkandet på löneökningar med 4,4 procent.
Målarna kräver att ökningen ska läggas på avtalets olika löne- och kostnadsersättningar som exempelvis garantilön, semesterlön, reseersättningar, ackordsprislista, graviditetsersättning, avtalspension med mera.

Förändra §2 om vem som är målare
I paragraf 2 om garantilön kräver Målarna att regleringen om styrkande att hen arbetar som målare i minst fyra år stryks. Då återstår utlärlingsbetyg och godkänt arbetsprov som bevis på yrkeskompetens. Annars kan personen anställas enligt utbildningsavtalet. Det här kravet kommer som en följd av domen i Arbetsdomstolen där parterna hade olika syn på hur avtalet skulle tolkas.

Utbildningsgaranti
Inför en färdigutbildningsgaranti för lärlingar.

Anpassa försäkringar till ny pensionsålder
De kollektivavtalade försäkringarna vid exempelvis sjukdom och arbetsskada har en åldersgräns på 65 år. Den höjda pensionsåldern innebär att det uppstår ett glapp där arbetstagare inte är försäkrade. LO och Svenskt näringsliv har ännu inte justerat detta och nu kräver Målarna att om situationen innebär skada för enskild medlem måste detta kompenseras på annat sätt.

Arbetskläder
Anpassa och komplettera arbetskläder för kvinnliga målare. En komplettering är BH som kvinnor idag måste använda sin privata som ofta blir förstörd av färg spill som går igenom t-shirten.

Ta bort servicearbetare i Måleriportalen
Att kategorin servicearbetare tas bort i Måleriportalen ses som en naturlig följd av att servicearbetaravtalet upphört att gälla.

Ett-årigt avtal
Utgångspunkten för Målareförbundets yrkanden är avtal på 12 månader. 12 månaders avtalsperiod. Skulle avtalsperioden bli längre kommer facket komma med nya yrkanden som motsvarar värdet av den längre avtalsperioden.

Försäkringar och pension
Förändringar i försäkringar och avtalspension förhandlas mellan LO och Svenskt näringsliv för samtliga LO förbund.