Fråga: Chefen kräver att vi ska jobba 7-16. Jag ska vara ute hos kund klockan 7, vilket just nu är en timmes resväg. Jag kan inte lämna på dagis så tidigt. Har chefen rätt?


Svar: Enligt kollektivavtalet kan 8 timmars arbetstid förläggas mellan 06.30-16.30.

Arbetstiden kan därutöver förskjutas med upp till 3 timmar åt båda håll, alltså både tidigare och senare, detta efter överenskommelse om arbetsförhållandena kräver det, vilket jag tycker de gör i ditt fall.

Om jag var du skulle jag ta kontakt med facket i den avdelning du tillhör.

Har du frågor som rör lön & avtal, a-kassa, arbetsrätt, sjukregler och liknande? Mejla helena.forsberg@lomediehus.se.